ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego
dla pracowników Katedry Geografii Ekonomicznej

Podczas inauguracji roku akademickiego 2016/2017 Nagrody Naukowe III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego otrzymali Dr hab. Iwona Kantor-Pietraga, Dr hab. Robert Krzysztofik i Dr hab. Anna Runge. Dr hab. Franciszek Kłosowki otrzymał nagrodę III stopnia za działalność organizacyjną.

Nagrody 20162017m

 

Publikacja "Koncepcje teoretyczne rozwoju regionalnego"

Ukazała się publikacja Prof. dr hab. Alicji Szajnowskiej-Wysockiej oraz dra Sławomira Sitka pt. "Koncepcje teoretyczne rozwoju regionalnego". Monografia poświęcona jest kwestiom rozwoju regionalnego w ujęciu teoretycznym. Porządkuje zakres terminologiczny pojęcia rozwoju oraz naświetla metody jego badania. Praca rozważa wpływ globalizacji, która reorganizuje przestrzeń polityczną, społeczną i gospodarczą, a tym samym kształtuje proces rozwoju.

Nagroda Towarzystwa Urbanistów Polskich

Miło nam poinformować, że nasza zeszłoroczna absolwenta, a obecna doktorantka mgr Weronika Dragan otrzymała nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich w kategorii Gospodarka Przestrzenna za swoją pracę magisterską pt.: Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013, która powstała pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Runge.

Nowa Publikacja

Ukazała się książka: Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problem, 2015, Krzysztofik, R., Dymitrow, M. (Red.), Gothenburg: University of Gothenburg, ss. 465.

Opracowanie składające się z 17 rozdziałów jest pokłosiem współpracy badaczy z Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii, która skoncentrowana była na wyjaśnieniu tytułowych zagadnień w świetle kilku dyscyplin naukowych. Redaktorami książki są Robert Krzysztofik (Uniwersytet Śląski) i Mirek Dymitrow (University of Gothenburg).

 

Habilitacja dr Marzeny Lamparskiej

W drugim półroczu 2015 r. do grona samodzielnych pracowników naukowych dołączyła dr hab. Marzena Lamparska.Przedstawioną rozprawą habilitacyjną dr hab. Marzeny Lamparskiej jest opracowanie pt. „Uwarunkowania rozwoju turystyki postindustrialnej w przestrzeni Górnośląskiego Związku Metropolitalnego”, 2013, Uniwersytet Śląski, Katowice.

Nagroda dla dr hab. R. Krzysztofika

Miło nam poinformować, że dr hab. Robert Krzysztofik otrzymał Nagrodę Indywidualną III Stopnia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą. Nagroda została przyznana za opublikowanie monografii: "Geneza aglomeracji miast na obszarze Polski"

 

Gospodarka przestrzenna – rusza rekrutacja na studia podyplomowe !!!

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2015 r. uruchomiona została rekrutacja na pierwszy semestr Studiów Podyplomowych: Gospodarka Przestrzenna. Organizatorem Studiów jest Wydział Architektury Politechniki Śląskiej oraz Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, urbanistyki, zarządzania przestrzenią.

ZOBACZ PLAN ZOBACZ POSTER