ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Promocja doktorska pracowników naszej Katedry

W dniu 28.02.2017 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczysta promocja doktorska, na której dwóch naszych pracowników otrzymało dyplom, odpowiednio doktora habilitowanego – Anna Runge oraz doktora nauk o Ziemi – Tomasz Spórna. Serdecznie gratulujemy!

PD 001

 

Konferencja pt. Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej

Pracownicy naszej Katedry: prof. dr hab. Jerzy Runge, dr hab. Anna Runge oraz dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko wzięli udział w konferencji pt. Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Odbyła się ona 27.02.2017 r. w Sali Sejmu Śląskiego. Konferencja organizowana była przez Rządową Radę Ludnościową, Śląski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Statystyczny w Katowicach.

Tematy wystąpień dotyczyły:
Specyfiki sytuacji demograficznej województwa śląskiego na tle Polski (prof. dr hab. J. Runge);
Procesów starzenia się ludności województwa śląskiego (dr hab. A. Runge);
Procesów metropolizacji w województwie śląskim (dr hab. E. Zuzańska-Żyśko);
W konferencji wziął także udział dr S. Pytel, który wygłosił referat na temat Migracji wewnętrznych ludności w województwie śląskim.

 KL 2017 002 KL 2017 006 KL 2017 005

 

Od grudnia zmiany w składzie osobowym naszej Katedry. W gronie pracowników witamy nowego asystenta - mgr Weronikę Dragan. Życzymy skucesów naukowych i dydaktycznych!

Publikacja "Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta
w Mysłowicach w latach 1913-2013
"

Ukazała się monografia mgr Weroniki Dragan pt. „Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013”. W książce podjęto próbę wyjaśnienia przemian przestrzeni i funkcji dzielnicy staromiejskiej w Mysłowicach, koncentrując się zwłaszcza na dwóch etapach jego ewolucji. Pierwszy z nich obejmuje maksymalny rozwój i międzynarodową rangę ośrodka (1913 r.), natomiast drugi współczesny regres funkcjonalny i lokalne znaczenie miasta (2013 r.). Wyjaśnianie przemian Starego Miasta przeprowadzono zgodnie z podejściem systemowym.

2016 2 Dragan W. PrzemianyMysłowice

 

Sukcesy naszych pracowników są dla nas bardzo ważne. Nie ma zatem nic przyjemniejszego niż wspólne ich świętowanie w gronie członków i przyjaciół KGE. We wtorek 22.11. wspaniałe przyjęcie z okazji swojej habilitacji przygotowała najmłodsza dr hab. w naszej katedrze – Elżbieta Zuzańska-Żyśko. Było pysznie!

E. Zuzańska Żyśko 2016

Nagroda Polskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Serdecznie gratulujemy mgr Weronice Dragan za zdobycie I miejsca w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Katowicki oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. Konkurs pn. Mikroprzestrzenie miejskie, dotyczył wypracowania koncepcji zagospodarowania wybranego terenu. Nagrodzone opracowanie dotyczyło koncepcji zagospodarowania terenu dla miasta Ruda Śląska (Osiedle Godula, Planty).

Dragan W. dyplom Mikroprzestrzenie

 

8 listopada uroczyście pożegnaliśmy dr hab. Marię Tkocz, która od tego roku akademickiego przeszła na zasłużoną  emeryturę, po ponad 40 latach pracy w KGE. Podziękowaliśmy Jej za wieloletnią współpracę, wielką życzliwość, nieocenioną pomoc merytoryczną i opiekę sprawowaną nad wieloma z nas jeszcze w czasach studenckich, zarówno jako wykładowca, czy promotor prac magisterskich i doktorskich, jak i jako prodziekan. Liczymy na Jej częste odwiedziny, by móc nadal czerpać z doświadczenia i rad naszej pani Profesor.

Prof. M. Tkocz 2