ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Publikacja
"Morfologiczne przekształcenia przestrzeni miejskiej Katowic"

Ukazała się monografia dr Marty Chmielewskiej pt. Morfologiczne przekształcenia przestrzeni miejskiej Katowic

Monografia w sposób syntetyczny przedstawia ewolucję przestrzeni miejskiej Katowic, we współczesnych granicach miasta, od momentu powstania w jej obrębie pierwszych jednostek osadniczych (XIII w.) po wiek XXI. Jest to praca geograficzna, bazująca na archiwalnych materiałach kartograficznych, opracowanych z wykorzystaniem narzędzi GIS. Pod względem naukowym monografia lokuje się w badaniach morfologii miast w ujęciu conzenowskim. W pracy zidentyfikowano jednostki morfologiczne Katowic, oraz wyodrębniono i scharakteryzowano kierunki i etapy sukcesji morfologiczno-funkcjonalnej przestrzeni. Analiz morfologicznych dokonano w rzadko spotykanej u polskich morfologów miasta makro skali. Mimo rozbudowanej części teoretycznej opracowania, publikacja kierowana jest nie tylko do naukowców zajmujących się morfologią miast i badaczy przestrzeni miejskiej w ujęciu geograficznym czy historycznym, ale przede wszystkim do wszystkich osób zaineresowanych Katowicami, ich przestrzenią, oraz przeszłością rozwojową.     

2016 3 M. Chmielewska

Konferencja Konwersatorium Wiedzy o Mieście

W dniach 20–22 kwietnia 2017 r. miało miejsce 30 Konwersatorium Wiedzy o Mieście pod hasłem: DEPOPULACJA A NOWY PARADYGMAT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW. Tegoroczne Konwersatorium było wyjątkowe z dwóch powodów. Po pierwsze odbywało się w Łodzi i Spale – Centralny Ośrodek Sportu COS. Po drugie, z uwagi na podejmowaną problematykę oprócz geografów, udział wzięli także demografowie, socjolodzy, ekonomiści, urbaniści i planiści. Z KGE UŚ udział wzięli: prof. dr hab. Jerzy Runge, dr hab. Anna Runge, dr hab. Robert Krzysztofik i dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko.

     KWOM 2017 01 KWOM 2017 02

KWOM 2017 03

 

Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM)

We wtorek 4 kwietnia 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się inauguracja Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM) i pierwsze seminarium pt. „Nauka dla samorządu –wiedzieć, żeby działać.

    Obserwatorium 1 Obserwatorium 2

Pracownicy Katedry Geografii Ekonomicznej oraz z Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu kierują następującymi zespołami badawczymi w tym przedsięwzięciu: Dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko –– Zespół ds. gospodarki przestrzennej i obszarów funkcjonalnych; Dr Sławomir SitekZespół ds. rewitalizacji; Dr Andrzej Soczówka –– Zespół ds. transportu oraz Dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek –– Krajobrazy miejskie; Dr Sławomir Pytel – Zespół ds. turystyki.

Informacje o wydarzeniu na stronie Uniwersytetu Śląskiego

 

Dzień Geografa 2017

W piątek 21 kwietnia 2017 uczestniczyliśmy w obchodach Dnia Geografa na WNoZ UŚ. Podczas sesji plenarnej można było wysłuchać wykładu dr hab. Franciszka Kłosowskiego pt.: Społeczno-gospodarcze konsekwencje zmian demograficznych w woj. śląskim. W części warsztatowej zajęcia z geografii transportu poprowadził dr Andrzej Soczówka. Organizację wydarzenia koordynowała dr Marta Chmielewska

Więcej: https://www.facebook.com/events/436376720032306/?active_tab=discussion

    DG 2017 001 DG 2017 002 DG 2017 003

 

Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności
za lata 1999-2015

Dzięki staraniom Członków Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG ukazała się „Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015” pod redakcją prof. Dariusza Sokołowskiego. Zachęcamy do korzystania. Bibliografię można pobrać ze strony Komisji: https://ptgeo.org.pl/osadnictwo/bibliografia/

 

XI Konferencja: Dziedzictwo i historia górnictwa
oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych

W dniach 20-22 kwietnia 2017 dr hab. Marzena Lamparska i dr Marta Chmielewska uczestniczyły w konferencji poświęconej Dziedzictwu i Historii Górnictwa organizowanej przez Politechnikę Wrocławską. W tym roku konferencja ta odbyła się w Zabrzu – w częściach naziemnych i podziemnych Zabytkowej Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza. Uczestnicy mogli także wejść do przygotowywanej dla ruchu turystycznego Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, której otwarcie nastąpi w czerwcu tego roku.
Nasze koleżanki zaprezentowały następujące referaty:
Dr M. Chmielewska: Od niechcianego dziedzictwa do ikon krajobrazu - hałdy w Zagłębiu Ruhry;
Dr hab. M. Lamparska: O ochronie zabytków górniczych słów kilka.

                     001 003 002

 

Arctic Science Summit Week

W dniach 4-7 kwietnia 2017 dr Marta Chmielewska wzięła udział w części naukowej the Arctic Science Summit Week w Pradze, gdzie zebrało się ponad 700 badaczy Arktyki z całego świata, w tym około 60-ciu Polaków. Nasza koleżanka zaprezentowała dwa postery:
1) An Arctic Town in a Globalizing World - is it so different from other towns?
2) Ewolution of Arctic Towns from the Perspective of Urban Morphology. The example of Rovaniemi (Finland).

  ASSW 01 ASSW 02 ASSW 03