ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Obrony prac magisterskich

W dniu 10.07.2019 r. w Katedrze Geografii Ekonomicznej miały miejsce obrony prac magisterskich Pani Sylwii Czyżewskiej i Pani Sandry Kowalczyk. Promotorem obu prac był Dr hab. Robert Krzysztofik, a Przewodniczącym Komisji Prof. dr hab. Jerzy Runge. Prace recenzowały Dr hab. Iwona Kantor-Pietraga i Dr hab. Marzena Lamparska. Gratulujemy.

                       001 002

 

XX Warsztaty z geografii społeczno-ekonomicznej

W dniach 1–3 lipca 2019 r. odbyła się organizowana przez pracowników Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, ogólnopolska jubileuszowa XX edycja konferencji pt. Warsztaty z geografii społeczno-ekonomicznej.

Było to niezwykle interesujące, twórcze spotkanie, na którym liczni przedstawiciele ośrodków akademickich z Polski (krakowskiego, sosnowieckiego, łódzkiego, kieleckiego, opolskiego, wrocławskiego, gdańskiego oraz nowotarskiego) przedstawili interesujące i zróżnicowane tematycznie referaty (program)

W drugim dniu uczestnicy konferencji wzięli udział w wycieczce pt. Szlakiem kolonii i osiedli patronackich konurbacji katowickiej – poprowadziła ją dr Marta Chmielewska. Odwiedziliśmy m.in. zabytkowe kolonie robotnicze Rudy Śląskiej i Muzeum Powstań Śląskich.

Tematy poszczególnych wystąpień pracowników KGE:

dr Marta Chmielewska – Budownictwo patronackie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim.

dr hab. Marzena LamparskaRobotniczy etos pracy zapisany w przestrzeni – casus Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

dr Valentin MihaylovPodziały etnoterytorialne a geopolityka miejska. Przypadek Mostaru.

dr Andrzej SoczówkaRegres tramwajów na Ukrainie.

dr Tomasz SpórnaProces suburbanizacji w konurbacji katowickiej. Próba ujęcia modelowego.

Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji, ciekawe wystąpienia oraz dyskusję. Liczymy na Państwa udział w przyszłorocznych XXI Warsztatach.

001 002 003 004

005 006 007 008

009 010 011 012

013 014 015 016

 

Wizyta studyjna studentów z Uniersytetu Technicznego w Dortmundzie

12 czerwca 2019 r. gościliśmy na wizycie studyjnej studentów z Uniersytetu Technicznego w Dortmundzie pod opieką profesorów: Prof. Dr. Karstena Zimmermanna i Prof. Dr. Christopha Zöpela, specjalizujących się w planowaniu przestrzennym. Goście zainteresowani byli przeobrażeniami społeczno-gospodarczymi naszego regionu, jak również rolą Uniwersytetu w kreowaniu zmian społecznych, gospodarczych, funkcjonalnych i przestrzennych.

001

 

Obrony prac magisterskich

W dniu 20.06.2019 r. w Katedrze Geografii Ekonomicznej UŚ miały miejsce obrony prac magisterskich napisanych pod kierunkiem dr hab. Roberta Krzysztofika. Magistrami geografii zostały Panie Weronika Holek, Sylwia Pikus i Karolina Waldman. Komisji przewodził Prof. dr hab. Jerzy Runge. Recenzentkami prac magisterskich były dr hab. Iwona Kantor-Pietraga i dr hab. Marzena Lamparska. Gratulujemy.

001

 

Wyjazd studyjny z projektu Geohazard

W dniach 21-24 maja odbył się wyjazd studyjny z projektu Geohazard na Kujawy. Studenci różnych kierunków WNoZ, w tym I MU specjalizacji Zagospodarowanie przestrzenne pod opieką dr hab. Sławomira Sitka zwiedzili Toruń, Bydgoszcz i Ciechocinek.

W Toruniu grupa odwiedzała siedzibę Geofizyki S.A., gdzie zapoznała się z metodami poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Ponadto studenci odbyli spacer studyjny po Starym Mieście oraz zwiedzili Muzeum Piernika. Celem wizyty w Bydgoszczy było zapoznanie się z procesem rewitalizacji, którego specyfika wiąże się z obiektami inżynierii wodnej oraz „otwarciem” miasta na wodę. Odwiedziliśmy także Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, gdzie wysłuchaliśmy wykładu dr Moniki Kozłowskiej-Adamczyk na temat rewitalizacji w Bydgoszczy. Następnie Pani doktor oprowadziła nas po mieście. Odbyliśmy także rejs Tramwajem wodnym na trasie Staromiejskiej ze śluzowaniem. Ponadto studenci zwiedzili Exploseum, obejmujące obiekty z architekturą przemysłową III Rzeszy na obszarze DAG Fabrik Bromberg, gdzie produkowano materiały wybuchowe. Z kolei w Ciechocinku studenci zapoznali się z podstawowymi zasobami uzdrowiska. Zwiedzili tężnie, warzelnie soli oraz park zdrojowy, po których oprowadzali przedstawiciele Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ciechocinek S.A.

Wyjazd przyczynił się do podniesienia kompetencji zawodowych studentów, dostarczając im praktycznej wiedzy z zakresu geologii, rewitalizacji oraz turystyki uzdrowiskowej.

 001  002  003

 004  005  006

 007  008  009

 

 

Konferencja pt. Czasoprzestrzeń społeczna w płynnej nowoczesności

W dniach 27–28 czerwca na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Czasoprzestrzeń społeczna w płynnej nowoczesności”.

Konferencja była połączona z Jubileuszem 50-lecia pracy naukowej prof. nadzw. dr. hab. Zbigniewa Rykla – wybitnego geografa społecznego i socjologa. Oprócz Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej, uczestnicy konferencji reprezentowali ośrodki akademickie z Częstochowy, Gdyni, Katowic, Krakowa, Łodzi, Lublina, Poznania, Szczecina i Wrocławia. Katedrę Geografii Ekonomicznej WNoZ Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach reprezentowali dr hab. Robert Krzysztofik oraz dr Valentin Mihaylov. Dr hab. Robert Krzysztofik w imieniu Komisji Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego odczytał list gratulacyjny dla Jubilata.

Dr  Valentin Mihaylov przedstawił wyniki swojego badania poświęcone geopolityce miejskiej Mostaru (Bośnia i Hercegowina) – miasta podzielonego i kwestionowanego przez skonfliktowane strony etnopolityczne.

     001 002

     003 004

 

Obrona rozprawy doktorskiej

W dniu 14.05.2019 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Tomczewskiej-Popowycz pod tytułem „Turystyka sentymentalna Polaków na Ukrainie Zachodniej”. Serdecznie gratulujemy obronionej pracy!

            002  004