ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Dzień Geografa 2017

W piątek 21 kwietnia 2017 uczestniczyliśmy w obchodach Dnia Geografa na WNoZ UŚ. Podczas sesji plenarnej można było wysłuchać wykładu dr hab. Franciszka Kłosowskiego pt.: Społeczno-gospodarcze konsekwencje zmian demograficznych w woj. śląskim. W części warsztatowej zajęcia z geografii transportu poprowadził dr Andrzej Soczówka. Organizację wydarzenia koordynowała dr Marta Chmielewska

Więcej: https://www.facebook.com/events/436376720032306/?active_tab=discussion

    DG 2017 001 DG 2017 002 DG 2017 003

 

XI Konferencja: Dziedzictwo i historia górnictwa
oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych

W dniach 20-22 kwietnia 2017 dr hab. Marzena Lamparska i dr Marta Chmielewska uczestniczyły w konferencji poświęconej Dziedzictwu i Historii Górnictwa organizowanej przez Politechnikę Wrocławską. W tym roku konferencja ta odbyła się w Zabrzu – w częściach naziemnych i podziemnych Zabytkowej Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza. Uczestnicy mogli także wejść do przygotowywanej dla ruchu turystycznego Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, której otwarcie nastąpi w czerwcu tego roku.
Nasze koleżanki zaprezentowały następujące referaty:
Dr M. Chmielewska: Od niechcianego dziedzictwa do ikon krajobrazu - hałdy w Zagłębiu Ruhry;
Dr hab. M. Lamparska: O ochronie zabytków górniczych słów kilka.

                     001 003 002

 

Arctic Science Summit Week

W dniach 4-7 kwietnia 2017 dr Marta Chmielewska wzięła udział w części naukowej the Arctic Science Summit Week w Pradze, gdzie zebrało się ponad 700 badaczy Arktyki z całego świata, w tym około 60-ciu Polaków. Nasza koleżanka zaprezentowała dwa postery:
1) An Arctic Town in a Globalizing World - is it so different from other towns?
2) Ewolution of Arctic Towns from the Perspective of Urban Morphology. The example of Rovaniemi (Finland).

  ASSW 01 ASSW 02 ASSW 03

 

Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM)

We wtorek 4 kwietnia 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się inauguracja Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM) i pierwsze seminarium pt. „Nauka dla samorządu –wiedzieć, żeby działać.

    Obserwatorium 1 Obserwatorium 2

Pracownicy Katedry Geografii Ekonomicznej oraz z Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu kierują następującymi zespołami badawczymi w tym przedsięwzięciu: Dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko –– Zespół ds. gospodarki przestrzennej i obszarów funkcjonalnych; Dr Sławomir SitekZespół ds. rewitalizacji; Dr Andrzej Soczówka –– Zespół ds. transportu oraz Dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek –– Krajobrazy miejskie; Dr Sławomir Pytel – Zespół ds. turystyki.

Informacje o wydarzeniu na stronie Uniwersytetu Śląskiego

 

Promocja doktorska pracowników naszej Katedry

W dniu 28.02.2017 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczysta promocja doktorska, na której dwóch naszych pracowników otrzymało dyplom, odpowiednio doktora habilitowanego – Anna Runge oraz doktora nauk o Ziemi – Tomasz Spórna. Serdecznie gratulujemy!

PD 001

 

Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności
za lata 1999-2015

Dzięki staraniom Członków Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG ukazała się „Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015” pod redakcją prof. Dariusza Sokołowskiego. Zachęcamy do korzystania. Bibliografię można pobrać ze strony Komisji: https://ptgeo.org.pl/osadnictwo/bibliografia/

 

Konferencja pt. Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej

Pracownicy naszej Katedry: prof. dr hab. Jerzy Runge, dr hab. Anna Runge oraz dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko wzięli udział w konferencji pt. Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Odbyła się ona 27.02.2017 r. w Sali Sejmu Śląskiego. Konferencja organizowana była przez Rządową Radę Ludnościową, Śląski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Statystyczny w Katowicach.

Tematy wystąpień dotyczyły:
Specyfiki sytuacji demograficznej województwa śląskiego na tle Polski (prof. dr hab. J. Runge);
Procesów starzenia się ludności województwa śląskiego (dr hab. A. Runge);
Procesów metropolizacji w województwie śląskim (dr hab. E. Zuzańska-Żyśko);
W konferencji wziął także udział dr S. Pytel, który wygłosił referat na temat Migracji wewnętrznych ludności w województwie śląskim.

 KL 2017 002 KL 2017 006 KL 2017 005