ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM)

We wtorek 4 kwietnia 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się inauguracja Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM) i pierwsze seminarium pt. „Nauka dla samorządu –wiedzieć, żeby działać.

    Obserwatorium 1 Obserwatorium 2

Pracownicy Katedry Geografii Ekonomicznej oraz z Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu kierują następującymi zespołami badawczymi w tym przedsięwzięciu: Dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko –– Zespół ds. gospodarki przestrzennej i obszarów funkcjonalnych; Dr Sławomir SitekZespół ds. rewitalizacji; Dr Andrzej Soczówka –– Zespół ds. transportu oraz Dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek –– Krajobrazy miejskie; Dr Sławomir Pytel – Zespół ds. turystyki.

Informacje o wydarzeniu na stronie Uniwersytetu Śląskiego

 

Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności
za lata 1999-2015

Dzięki staraniom Członków Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG ukazała się „Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015” pod redakcją prof. Dariusza Sokołowskiego. Zachęcamy do korzystania. Bibliografię można pobrać ze strony Komisji: https://ptgeo.org.pl/osadnictwo/bibliografia/

 

Konferencja pt. Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej

Pracownicy naszej Katedry: prof. dr hab. Jerzy Runge, dr hab. Anna Runge oraz dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko wzięli udział w konferencji pt. Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Odbyła się ona 27.02.2017 r. w Sali Sejmu Śląskiego. Konferencja organizowana była przez Rządową Radę Ludnościową, Śląski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Statystyczny w Katowicach.

Tematy wystąpień dotyczyły:
Specyfiki sytuacji demograficznej województwa śląskiego na tle Polski (prof. dr hab. J. Runge);
Procesów starzenia się ludności województwa śląskiego (dr hab. A. Runge);
Procesów metropolizacji w województwie śląskim (dr hab. E. Zuzańska-Żyśko);
W konferencji wziął także udział dr S. Pytel, który wygłosił referat na temat Migracji wewnętrznych ludności w województwie śląskim.

 KL 2017 002 KL 2017 006 KL 2017 005

 

Arctic Science Summit Week

W dniach 4-7 kwietnia 2017 dr Marta Chmielewska wzięła udział w części naukowej the Arctic Science Summit Week w Pradze, gdzie zebrało się ponad 700 badaczy Arktyki z całego świata, w tym około 60-ciu Polaków. Nasza koleżanka zaprezentowała dwa postery:
1) An Arctic Town in a Globalizing World - is it so different from other towns?
2) Ewolution of Arctic Towns from the Perspective of Urban Morphology. The example of Rovaniemi (Finland).

  ASSW 01 ASSW 02 ASSW 03

 

Publikacja "Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta
w Mysłowicach w latach 1913-2013
"

Ukazała się monografia mgr Weroniki Dragan pt. „Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013”. W książce podjęto próbę wyjaśnienia przemian przestrzeni i funkcji dzielnicy staromiejskiej w Mysłowicach, koncentrując się zwłaszcza na dwóch etapach jego ewolucji. Pierwszy z nich obejmuje maksymalny rozwój i międzynarodową rangę ośrodka (1913 r.), natomiast drugi współczesny regres funkcjonalny i lokalne znaczenie miasta (2013 r.). Wyjaśnianie przemian Starego Miasta przeprowadzono zgodnie z podejściem systemowym.

2016 2 Dragan W. PrzemianyMysłowice

 

Promocja doktorska pracowników naszej Katedry

W dniu 28.02.2017 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczysta promocja doktorska, na której dwóch naszych pracowników otrzymało dyplom, odpowiednio doktora habilitowanego – Anna Runge oraz doktora nauk o Ziemi – Tomasz Spórna. Serdecznie gratulujemy!

PD 001

 

Nagroda Polskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Serdecznie gratulujemy mgr Weronice Dragan za zdobycie I miejsca w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Katowicki oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. Konkurs pn. Mikroprzestrzenie miejskie, dotyczył wypracowania koncepcji zagospodarowania wybranego terenu. Nagrodzone opracowanie dotyczyło koncepcji zagospodarowania terenu dla miasta Ruda Śląska (Osiedle Godula, Planty).

Dragan W. dyplom Mikroprzestrzenie