ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


V Konferencja Geografii Historycznej

W dniach 22–23 czerwca br. w Uniwersytecie Łódzkim odbyła się V Konferencja Geografii Historycznej. Jubilatem, któremu poświęcono tegoroczne spotkanie był jeden z twórców polskiej szkoły geografii historycznej Prof. dr hab. Marek Koter.

Pracownicy Katedry Geografii Ekonomicznej zaprezentowali na niej następujące referaty:

  • Dr hab. Robert Krzysztofik, PHD Mirek Dymitrow (Uniwersytet w Goteborgu), dr hab. Iwona Kantor-Pietraga, dr Tomasz Spórna: Wybrane ośrodki miejskie województwa świętokrzyskiego w świetle koncepcji hibernacji miast;
  • Dr Marta Chmielewska: Ślady dawnych wsi w strukturze morfologicznej miast konurbacji katowickiej;
  • Mgr Weronika Dragan: Perspektywa w badaniach nad układem urbanistycznym miasta (przykład Zbąszynka).

           KŁ 002 KŁ 003 KŁ 004

 

Wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

W dniu 12 czerwca 2017 r. w budynku Rektoratu UŚ miała miejsce uroczystość wręczenia Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, których jedną z Laureatek była Mgr Weronika Dragan. Koleżanka Weronika była jedna z kilkunastu wyróżnionych osób w grupie Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego. Nagrodę wręczył JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Mysłowicach. W uroczystościach udział wzięli także Prodziekan WNoZ Prof. UŚ. dr hab. Urszula Myga-Piątek, Promotor Doktorantki Dr hab. Robert Krzysztofik oraz Mama Laureatki. Więcej zdjęć [link]

   001b 002b 003 004

 

X Konferencja Naukowa Miasta XXI wieku

W dniach 14–16 maja 2017 r. pracownicy Katedry Geografii Ekonomicznej wzięli udział w X Konferencji Naukowej Miasta XXI wieku, zorganizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego. Tematem konferencji były „Koncepcje oraz idee rozwoju i planowania miast: wyzwania – projekty – możliwości”.

Tematy poszczególnych wystąpień:

  • prof. dr hab. Jerzy RungePrzeobrażenia funkcjonalno-przestrzenne miast tradycyjnego regionu społeczno-gospodarczego – aspekty teoretyczne
  • dr hab. Anna RungePrzeobrażenia funkcjonalno-przestrzenne miast tradycyjnego regionu społeczno-gospodarczego – wymiar empiryczny
  • dr hab. Elżbieta Zuzańska-ŻyśkoSilesia w świetle ustawy metropolitalnej
  • dr hab. Franciszek KłosowskiSpołeczno-ekonomiczne konsekwencje zmian demograficznych w województwie śląskim
  • dr Sławomir SitekPrzestrzenno-funkcjonalne efekty rewitalizacji
  • mgr Weronika DraganPraktyki zagospodarowania przestrzeni związanej z dawnymi stacjami granicznymi

Więcej informacji, w tym szczegółowy program konferencji na stronie internetowej organizatorów [www]

Seminarium naukowe w Ustroniu

W Ustroniu, w dniach 2–3.06.2017 r. pracownicy naszej Katedry: dr hab. Marzena Lamparska, dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, dr Sławomir Sitek i dr Tomasz Spórna, wzięli udział w wyjazdowym seminarium Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Śląskiej. Tematyka spotkania związana była z nowymi przestrzeniami w mieście, strukturą przestrzenno-funkcjonalną miast, grami miejskimi i odpornością miast. Było to niezwykle inspirujące spotkanie, które umożliwiło wzajemne poznanie zainteresowań badawczych pracowników obu Katedr oraz nawiązanie współpracy naukowej.

001 002 003

 

Konferencja Miasto Kreatywnie

W dniach 10–12 maja 2017 miała miejsce konferencja pt. "Miasto Kreatywnie"  zorganizowana przez WNoZ UMK w Toruniu i UWM w Olsztynie. W konferencji udział wzięli studenci zainteresowani problematyką miejską i gospodarki przestrzennej Paweł Kościelniak, który przedstawił referat pt.: "Rewitalizacja obszarów kopalni Katowice oraz kopalni Gottwald" oraz Ewelina Skotarska, która zaprezentowała referat pt.: "Gry miejskie jako kreatywne przedstawienie przestrzeni miasta". Oba wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Toruńskie spotkanie obejmowało także udział w kwerendzie terenowej w centrum miasta oraz certyfikowane szkolenie z QGISa.

 MK 001 MK 002 MK 004

 

Spotkanie w ramach cyklu Miasta Idei – Katowice Nikiszowiec

W niedzielę, 21 maja w Galerii Szyb Wilson w Katowicach odbyło się ważne i interesujące spotkanie dotyczące przyszłości zamykanej KWK Wieczorek w Nikiszowcu. Celem spotkania zorganizowanego przez Gazetę Wyborczą w ramach cyklu Miasta Idei była kwestia rewitalizacji dzielnicy, a przede wszystkim znalezienia nowych funkcji dla zabytkowych obiektów górniczych. Uwagę zwrócono na rangę dzielnicy i budynków górniczych na mapie dziedzictwa kulturowego Katowic, ale i Górnego Śląska. W spotkaniu brało udział wielu interesariuszy, w tym także mieszkańcy Nikiszowca. W spotkaniu uczestniczył dr hab. Robert Krzysztofik, który znalazł się w grupie uczestników proponującej dla tych obiektów funkcje zdecydowanie egzogeniczne i wyspecjalizowane.

Fotorelacja ze spotkania zamieszczona jest na stronie internetowej GW (link)

             Nikiszowiec 1 Nikiszowiec 2

 

Publikacja
"Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych"

Ukazała się monografia dr Sławomira Sitka pt. Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych.

Monografia przeznaczona jest dla specjalistów zajmujących się rozwojem lokalnym  ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych. Praca ma charakter interdyscyplinarny i korzysta z dorobku wielu nauk tj. geografia, ekonomia czy socjologia. Wypełnia lukę wiedzy w zakresie specyfiki uwarunkowań rozwoju lokalnego polskich obszarów przygranicznych, szczególnie w kontekście przemian granicy, które nastąpiły w ostaniem ćwierćwieczu. Wnioski z pracy mogą być interesującą wskazówka w zakresie kształtowania rozwoju lokalnego na obszarach peryferyjnych. Książka oprócz wymiaru naukowego i teoretycznego, może być pomocna w praktyce zarządzania procesami rozwoju terytorialnego, w tym w procesie budowania strategii rozwoju. Z tego powodu oprócz naukowców, studentów i pasjonatów tematów lokalnych, dedykowana jest osobom reprezentującym samorząd terytorialny oraz euroregiony.  

2016 4 S. Sitek