ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Nowa Publikacja

Ukazała się książka: Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problem, 2015, Krzysztofik, R., Dymitrow, M. (Red.), Gothenburg: University of Gothenburg, ss. 465.

Opracowanie składające się z 17 rozdziałów jest pokłosiem współpracy badaczy z Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii, która skoncentrowana była na wyjaśnieniu tytułowych zagadnień w świetle kilku dyscyplin naukowych. Redaktorami książki są Robert Krzysztofik (Uniwersytet Śląski) i Mirek Dymitrow (University of Gothenburg).

 

Nagroda dla dr hab. R. Krzysztofika

Miło nam poinformować, że dr hab. Robert Krzysztofik otrzymał Nagrodę Indywidualną III Stopnia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą. Nagroda została przyznana za opublikowanie monografii: "Geneza aglomeracji miast na obszarze Polski"

 

Gospodarka przestrzenna – rusza rekrutacja na studia podyplomowe !!!

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2015 r. uruchomiona została rekrutacja na pierwszy semestr Studiów Podyplomowych: Gospodarka Przestrzenna. Organizatorem Studiów jest Wydział Architektury Politechniki Śląskiej oraz Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, urbanistyki, zarządzania przestrzenią.

ZOBACZ PLAN ZOBACZ POSTER

Nagroda Towarzystwa Urbanistów Polskich

Miło nam poinformować, że nasza zeszłoroczna absolwenta, a obecna doktorantka mgr Weronika Dragan otrzymała nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich w kategorii Gospodarka Przestrzenna za swoją pracę magisterską pt.: Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013, która powstała pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Runge.

Firmy prywatne i instytucje dla studentów specjalizacji społeczno-ekonomicznej i zagospodarowania przestrzennego

Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego nawiązała współpracę z firmami prywatnymi, w których studenci specjalności geografia społeczno-ekonomiczna mogą realizować w przyszłym roku praktyki zawodowe i specjalizacyjne, w zakresie analiz przestrzennych.

Habilitacja dr Marzeny Lamparskiej

W drugim półroczu 2015 r. do grona samodzielnych pracowników naukowych dołączyła dr hab. Marzena Lamparska.Przedstawioną rozprawą habilitacyjną dr hab. Marzeny Lamparskiej jest opracowanie pt. „Uwarunkowania rozwoju turystyki postindustrialnej w przestrzeni Górnośląskiego Związku Metropolitalnego”, 2013, Uniwersytet Śląski, Katowice.

Katedra Geografii Ekonomicznej UŚ

zaprasza Studentów geografii na licencjat i magisterium w ramach szerokiej palety zagadnień społecznych, ekonomicznych i przestrzennych. Tematyka prac nawiązywać będzie do Państwa zainteresowań, a jej szczegółowy zakres doprecyzowany zostanie z Promotorami. Prace licencjackie i magisterskie w Katedrze Geografii Ekonomicznej można realizować z ponad 20 subdyscyplin geografii, a także gospodarki i planowania przestrzennego Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Katedry Geografii Ekonomicznej oraz jej wszyscy Pracownicy. Do Państwa dyspozycji jest także flyer informacyjny. Zapraszamy!!!