ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Publikacja "Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta
w Mysłowicach w latach 1913-2013
"

Ukazała się monografia mgr Weroniki Dragan pt. „Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013”. W książce podjęto próbę wyjaśnienia przemian przestrzeni i funkcji dzielnicy staromiejskiej w Mysłowicach, koncentrując się zwłaszcza na dwóch etapach jego ewolucji. Pierwszy z nich obejmuje maksymalny rozwój i międzynarodową rangę ośrodka (1913 r.), natomiast drugi współczesny regres funkcjonalny i lokalne znaczenie miasta (2013 r.). Wyjaśnianie przemian Starego Miasta przeprowadzono zgodnie z podejściem systemowym.

2016 2 Dragan W. PrzemianyMysłowice

 

Nagroda Polskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Serdecznie gratulujemy mgr Weronice Dragan za zdobycie I miejsca w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Katowicki oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. Konkurs pn. Mikroprzestrzenie miejskie, dotyczył wypracowania koncepcji zagospodarowania wybranego terenu. Nagrodzone opracowanie dotyczyło koncepcji zagospodarowania terenu dla miasta Ruda Śląska (Osiedle Godula, Planty).

Dragan W. dyplom Mikroprzestrzenie

 

8 listopada uroczyście pożegnaliśmy dr hab. Marię Tkocz, która od tego roku akademickiego przeszła na zasłużoną  emeryturę, po ponad 40 latach pracy w KGE. Podziękowaliśmy Jej za wieloletnią współpracę, wielką życzliwość, nieocenioną pomoc merytoryczną i opiekę sprawowaną nad wieloma z nas jeszcze w czasach studenckich, zarówno jako wykładowca, czy promotor prac magisterskich i doktorskich, jak i jako prodziekan. Liczymy na Jej częste odwiedziny, by móc nadal czerpać z doświadczenia i rad naszej pani Profesor.

Prof. M. Tkocz 2

 

Od grudnia zmiany w składzie osobowym naszej Katedry. W gronie pracowników witamy nowego asystenta - mgr Weronikę Dragan. Życzymy skucesów naukowych i dydaktycznych!

Publikacja "Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka"

E. Zuzańska Żyśko Procesy metropolizacji 625

W dniu 20 września 2016 roku do grona samodzielnych pracowników naukowych dołączyła dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko. Monografia pt. „Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka” to książka opisująca rozwój metropolii na świecie i towarzyszące im procesy przestrzenne, funkcjonalne i sieciowe. Praca próbuje wskazać także pierwsze oznaki metropolizacji w regionie śląskim. Jest to interesujące opracowanie z zakresu osadnictwa miejskiego.

 

Sukcesy naszych pracowników są dla nas bardzo ważne. Nie ma zatem nic przyjemniejszego niż wspólne ich świętowanie w gronie członków i przyjaciół KGE. We wtorek 22.11. wspaniałe przyjęcie z okazji swojej habilitacji przygotowała najmłodsza dr hab. w naszej katedrze – Elżbieta Zuzańska-Żyśko. Było pysznie!

E. Zuzańska Żyśko 2016

Współpraca Katedry Geografii Ekonomicznej
z Najwyższą Izbą Kontroli

W 2015 roku pracownicy Katedry Geografii Ekonomicznej – dr Sławomir Sitek i dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko uczestniczyli w roli ekspertów w badaniu dotyczącym problemów rozwojowych Bytomia. Wraz z kolegami z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego przeprowadzili żmudne badania terenowe, na podstawie których powstały obszerne pracowania dotyczące usprawnienia pracy w dwóch instytucjach publicznych w mieście: Powiatowym Urzędzie Pracy oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Trzecie dotyczyło opinii mieszkańców na temat Bytomia. Wyniki tych prac ukazały się w formie trzech raportów: 1) „Ocena zadowolenia bycia mieszkańcem Bytomia”; 2) „Ocena zadowolenia klientów PUP” i 3) „Ocena zadowolenia klientów MOPR”. Wnioski w nich zawarte w całości umieszczono w raporcie końcowym Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku pt. „Rozwiązywanie problemów społecznych Bytomia”.