ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Publikacja „Turystyka wśród górniczych szybów”

Ukazała się monografia dr hab. Marzeny Lamparskiej, pt. Turystyka wśród górniczych szybów.

W książce została przedstawiona koncepcja szlaku turystyki przemysłowej i poprzemysłowej, wraz z jego merytorycznym uzasadnieniem. Książka ma charakter monografii, prowadzi od geologii, historii, przez zagadnienia ekologii krajobrazu, kultury, geografii turyzmu i turystyki. Autorka wyznaczyła i opisała 100 głównych atrakcji turystyki poprzemysłowej i przemysłowej, które obrazują historię i teraźniejszość górnictwa i jego oddziaływanie na środowisko. Miejsca te układają się w szlak przebiegający od tarnogórskich sztolni – włączonych w listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, po kopalnie w Ostrawie; od Gliwic po Sosnowiec i Dąbrowę Górniczą – wszędzie tam, gdzie prowadzono wydobycie rud srebra, ołowiu i cynku, rud żelaza, węgla kamiennego i surowców skalnych. Książka została pozytywnie zrecenzowana przez prof. Mirosława Mikę z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr hab. inż. Barbarę Stankiewicz z Politechniki Śląskiej. Stanowi kompendium wiedzy o górnictwie, geografii industrialnej oraz wspomina także o kierunkach rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Autorka zamieściła w niej autorskie fotografie wybranych obiektów. Ważnym uzupełnieniem jest strona internetowa www.twgs.pl, na której znajduje się mapa szlaku. Spis treści i informacje o książce znajdują się także na stronie internetowej wydawnictwa Śląsk [spis treści] [informacja o książce]

 

2017 1 M. Lamparska

Stażystka z Funduszu Wyszehradzkiego

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18 gościem Katedry Geografii Ekonomicznej Wydziału Nauk o Ziemi UŚ jest Pani Anastazja Mazurowa, doktorantka Katedry Społeczno-Ekonomicznej i Studiów Regionalnych Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Karazina. Pani Anastazja Mazurowa jest stypendystką Funduszu Wyszehradzkiego, interesuje się geografią społeczną, socjologią miast i organizacją przestrzeni miejskiej. Pod kierunkiem Profesora Konstantina Niemca pisze prace doktorską pt. „Społeczno-geograficzna charakterystyka organizacji przestrzeni miejskiej na przykładzie miasta Charkowa”.

 

Mazurova

Obrona prac magisterskich

Pierwsi tegoroczni magistrowie wypromowani – gratulujemy!!

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Runge
Recenzenci: dr Marta Chmielewska i dr Sławomir Sitek
Przewodnicząca komisji: dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piatek

Obr 001

 

Praktyka terenowa

W dniach 11–18 lipca 2017 r. odbywa się praktyka terenowa "Polska Północ" studentów II roku geografii Uniwersytetu Śląskiego. 14 lipca jednym z punktów były problemy fizycznogeograficzne i osadnicze związane z oddziaływaniem morza na ląd w Trzęsaczu i innych podobnych miejscowościach. Z KGE w ćwiczeniach uczestniczy dr hab. Robert Krzysztofik. Zajęcia prowadzą także dr hab. Wiesława Krawczyk, dr Jolanta Pełka-Gościniak i dr Grzegorz Jankowski.

     PP 001 PP 002

 

V Konferencja Geografii Historycznej

W dniach 22–23 czerwca br. w Uniwersytecie Łódzkim odbyła się V Konferencja Geografii Historycznej. Jubilatem, któremu poświęcono tegoroczne spotkanie był jeden z twórców polskiej szkoły geografii historycznej Prof. dr hab. Marek Koter.

Pracownicy Katedry Geografii Ekonomicznej zaprezentowali na niej następujące referaty:

  • Dr hab. Robert Krzysztofik, PHD Mirek Dymitrow (Uniwersytet w Goteborgu), dr hab. Iwona Kantor-Pietraga, dr Tomasz Spórna: Wybrane ośrodki miejskie województwa świętokrzyskiego w świetle koncepcji hibernacji miast;
  • Dr Marta Chmielewska: Ślady dawnych wsi w strukturze morfologicznej miast konurbacji katowickiej;
  • Mgr Weronika Dragan: Perspektywa w badaniach nad układem urbanistycznym miasta (przykład Zbąszynka).

           KŁ 002 KŁ 003 KŁ 004

 

Warsztaty z Geografii Społeczno-Ekonomicznej

W dniach 4–6.07.2017 r. gościliśmy w Cieszynie badaczy z całej Polski, podczas organizowanych przez nas Warsztatów z Geografii Społeczno-Ekonomicznej. W tym roku spotykaliśmy się już po raz 18!

 Cieszyn 2017 001 Cieszyn 2017 002

 

Wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

W dniu 12 czerwca 2017 r. w budynku Rektoratu UŚ miała miejsce uroczystość wręczenia Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, których jedną z Laureatek była Mgr Weronika Dragan. Koleżanka Weronika była jedna z kilkunastu wyróżnionych osób w grupie Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego. Nagrodę wręczył JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Mysłowicach. W uroczystościach udział wzięli także Prodziekan WNoZ Prof. UŚ. dr hab. Urszula Myga-Piątek, Promotor Doktorantki Dr hab. Robert Krzysztofik oraz Mama Laureatki. Więcej zdjęć [link]

   001b 002b 003 004