ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Publikacja "Polska. Przestrzenna kultura i kultura przestrzeni"

2017 2 V. Mihaylov

Pod koniec października br. ukazała się nowa książka pracownika Katedry Geografii Ekonomicznej WNOZ UŚ dr. Valentina Mihaylova, opublikowana w języku bułgarskim przez wydawnictwo akademickie „Paradigma”. Monografia Polska. Przestrzenna kultura i kultura przestrzeni” przedstawia autorską syntezę geografii kulturowej Polski i w dużym stopniu jest wynikiem badań terenowych przeprowadzonych przez autora w latach 2007–2017.

W swojej nowej książce Valentin Mihaylov odwołuje się do szeregu klasycznych i współczesnych prac polskich geografów społecznych, architektów, urbanistów, historyków, socjologów i etnologów. Książka zawiera m.in. ponad 50 autorskich kolorowych fotografii służących jako ilustracje wybranych zjawisk kultury przestrzennej Polski.

Wywiad o regionie – dziennik "Rzeczpospolita"

W środowym (08.11.2017) wydaniu ogólnopolskiego dziennika Rzeczpospolita ukazał się wywiad z dr hab. Robertem Krzysztofikiem na temat wybranych zjawisk społeczno-ekonomicznych w środkowej części województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem konurbacji katowickiej. W wywiadzie w sposób szczególny odniesiono się do zagadnień zmiany funkcjonalnej w gospodarce, zróżnicowań przestrzennych w regionie oraz wyzwań demograficznych.

Z treścią wywiadu można się zapoznać pod adresem: http://www.rp.pl/Zycie-Slaska/311079847-Bytom--nie-jest-przegrany.html
  001

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

Nowy rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Nauk o Ziemi został oficjalnie rozpoczęty 3 października. Wykład inauguracyjny pt. „Świat metropolii” miała przyjemność wygłosić dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko

Inauguracja 2017

 

Uroczysta Promocja Doktorska

W dniu 07 listopada 2017 r. w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego miała miejsce uroczysta Promocja Doktorska. Dyplomy doktora habilitowanego otrzymało troje pracowników Katedry: Dr hab. Iwona Kantor-Pietraga, Dr hab. Marzena Lamparska i Dr hab. Robert Krzysztofik. Sylwetki uhonorowanych przedstawił Dziekan WNoZ UŚ Prof. UŚ dr hab. Leszek Marynowski.

                   001 002

 

Seminarium: Transformacja w sektorze węgla

3 października 2007 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyło się seminarium pt.: „Transformacja w sektorze węgla: badania i dialog o przyszłości sektora i regionu”.

Spotkanie poświęcone było kwestii roli górnictwa węgla kamiennego i energetyki opartej na węglu w krajowym systemie gospodarczym. Ważnym elementem dyskusji podczas spotkania była także polityka energetyczna Polski oraz wyzwania światowej polityki klimatycznej.

Znaczenie poruszanych zagadnień szczególnie istotne jest z perspektywy województwa śląskiego, także w kontekście jego przyszłego rozwoju. Dr hab. Robert Krzysztofik przedstawił na spotkaniu referat zatytułowany: „Dylematy rozwoju miast odchodzących od tradycyjnego przemysłu w województwie śląskim”. Ze szczególnym zainteresowaniem uczestników seminarium spotkała się zaprezentowana koncepcja transindustrializmu (R. Krzysztofik, M. Tkocz, T. Spórna, I. Kantor-Pietraga, Mor. Geogr. Reports, 2016), pojęcia próbującego uchwycić złożoność i dynamikę przekształceń struktur funkcjonalnych w gospodarce konurbacji katowickiej.

Seminarium zorganizował Instytut Badań Strukturalnych w Warszawie oraz Climate Strategies. Wśród kilkudziesięciu uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele instytucji naukowych, przedstawiciele instytucji gospodarczych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, samorządu regionalnego oraz środowisk związanych z górnictwem. Gościem specjalnym była Anabella Rosemberg z Międzynarodowej Konferencji Związków Zawodowych ITUC.

Seminarium

 

Dr Valentin Mihaylov – nowy pracownik KGE

Od października br. nowym Pracownikiem Katedry Geografii Ekonomicznej jest dr Valentin Mihaylov – absolwent Uniwersytetu Sofijskiego św. Klemensa z Ochrydy.

Dr Valentin Mihaylov jest autorem ponad 50 publikacji naukowych w językach bułgarskim, polskim, angielskim, rosyjskim i serbskim, w tym autorem i współautorem pięciu książek. W tych językach prezentował się także na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

Większość z opublikowanych przez Niego prac nawiązuje do teoretycznych problemów geografii, geografii kulturowej i politycznej, geografii miast oraz kwestii narodowościowych. Od początku swojej kariery naukowej Valentin Mihaylov specjalizuje się w problematyce państw Europy środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (Bałkanów). Ostatnio pracował w Narodowym Instytucie Geodezji, Geofizyki i Geografii Bułgarskiej Akademii Nauk. W 2014 r. odbył staż naukowy w Katedrze Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego w ramach programu CEEPUS Uniwersytetu środkowoeuropejskiego w Budapeszcie.

 

Valentin Mihaylov

Konferencja: Demography in the future of EU cohesion policy – strategic discussion

W dniu 27 września 2017 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli miała miejsce konferencja i dyskusja poświęcona polityce demograficznej Unii Europejskiej – „Demography in the future of EU cohesion policy – strategic discussion”. W spotkaniu obok przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i przedstawicielstw regionalnych z Hiszpanii, Niemiec i Polski, udział wziął dr hab. Robert Krzysztofik reprezentujący środowisko naukowe.

Istotą spotkania była próba zdefiniowania wyzwań jakie stoją przed instytucjami unijnymi, krajowymi i regionalnymi w kształtowaniu polityki demograficznej UE. Rolę szczególną miały tu zagadnienia dotyczące starzenia się społeczeństw krajów Unii, depopulacji miast i regionów, kwestii migracji oraz relacji: gospodarka – społeczeństwo.

Wystąpienie Dr hab. Roberta Krzysztofika poświęcone było kwestiom definicyjnym dotyczących zjawisk demograficznych szczególnie w odniesieniu do takich atrybutów jak: spójność polityki względem zróżnicowań terytorialnych, istotność skali odniesień w czasie czy hierarchiczny model podejmowania decyzji.

Bruksela