ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Laur Studencki 2017 – Przyjaciel studenta

Nasza koleżanka dr Marta Chmielewska została laureatką plebiscytu Laur Studencki 2017 w kategorii Przyjaciel Studenta. Nagrodę w postaci statuetki Kurosa odebrała 22 marca w Teatrze Zagłębia podczas uroczystej Gali. Gratulujemy! (fot. Grzegorz Adamek)

001

 

Instytut Zagłębia Dąbrowskiego

Od początku 2018 roku zaczął funkcjonować Instytut Zagłębia Dąbrowskiego. Jednostka naukowa, ale także edukacyjna, która za cel stawia sobie przybliżanie dziedzictwa, jak również współczesności Zagłębia Dąbrowskiego. Instytut integruje działania środowisk naukowych, instytucji kultury zlokalizowanych w regionie, NGOs, ale także pasjonatów Zagłębia Dąbrowskiego. Dyrektorem Instytutu jest historyk, Profesor Dariusz Nawrot. Koordynatorem sekcji geograficzno-kartograficznej przy Instytucie został dr hab. Robert Krzysztofik. Więcej informacji   001
     

II Colloquium "Przyszłość śląskich miast. Nowa urbanizacja na starym podłożu"

W dniu 28.02.2018 r. w Bibliotece Śląskiej odbyła się konferencja pt. „Przyszłość śląskich miast. Nowa urbanizacja na starym podłożu”. Było to już II Colloquium dotyczące tematyki przyszłości miast naszego regionu. Konferencje zorganizował Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie.

Zagadnienia związaną z nową urbanizacją podzielono na cztery bloki tematyczne: panel I – Nowa urbanizacja w perspektywie architektonicznej; panel II – Nowa urbanizacja w perspektywie ekonomicznej; panel III – Nowa urbanizacja w perspektywie ludnościowej; panel IV – Nowa urbanizacja w perspektywie środowiskowej.

W panelu III – Nowa urbanizacja w perspektywie ludnościowej, w jego prowadzeniu i dyskusji wzięli udział pracownicy naszej Katedry, prof. dr hab. Jerzy Runge oraz dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko.

Ponadto z KGE w konferencji uczestniczyli także: dr hab. Franciszek Kłosowski, dr hab. Marzena Lamparska, dr Tomasz Spórna.

Program colloquium (link)

  006 001 003

 

Konferencja pt.: Udział geografii w budowie niepodległej Polski: wczoraj-dziś-jutro

W dniu 19 marca 2018 r. w Sejmie RP odbyła się konferencja pt.: „Udział geografii w budowie niepodległej Polski: wczoraj-dziś-jutro” oraz oficjalne otwarcie Wystawy pt. „Geografia polska – tradycja i współczesność”. Uroczystości te są częścią cyklu obchodów Roku Polskiej Geografii i 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

W wydarzeniu wzięła udział reprezentacja oddziału katowickiego PTG: dr hab. Adam Hibszer, dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek, mgr Elżbieta Markowiak, dr Jolanta Pełka-Gościniak oraz dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko i dr Marta Chmielewska.Więcej informacji

             001 002 003

 

Debata „Tu Metropolia”

W dniu 01.02.2018 r. miała miejsce debata metropolitalna poświęcona kwestii Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego w strukturze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Poruszano zagadnienia tożsamości Zagłębia w regionie, przekształceń gospodarczych oraz zmian w zakresie transportu publicznego. Jednym z panelistów obok Przewodniczącego GZM Kazimierza Karolczaka, Prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego oraz Prezesa Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej KSSE Mateusza Rykały debaty był dr hab. Robert Krzysztofik. Debatę zorganizował Dziennik Zachodni, a prowadził Redaktor Marcin Zasada. Więcej informacji

004 005 002

             007  006

 

Debata „Tu Metropolia” w Bytomiu

W dniu 14.03.2018 r. miała miejsce debata metropolitalna poświęcona wyzwaniom stojącym przed Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Mowa w niej była o roli Bytomia w strukturze GZM, a także o oczekiwaniach jakie wiąże się z rewitalizacją tego miasta. Poruszano też ważne kwestie metropolitalne tj. transport publiczny, rozwój gospodarczy i społeczny, kształtowanie przestrzeni czy promocja Metropolii. Jednym z panelistów debaty obok Przewodniczącego GZM Kazimierza Karolczaka, Prezydenta Bytomia Damiana Bartyli był dr hab. Sławomir Sitek. Głos w dyskusji zabrała także dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, pytając o kwestie gospodarcze związane z lokalizacją nowych działalności na terenie Bytomia. Debatę zorganizował Dziennik Zachodni, a prowadził Redaktor Marcin Zasada. Więcej informacji

001 002 003

004 005 007

 

Ogólnopolska konferencja "Perspektywy zatrudnienia absolwentów"

W dniu 12 grudnia w Uniwersytecie Opolskim miała miejsce ogólnopolska konferencja "Perspektywy zatrudnienia absolwentów", na której Dr hab. Iwona Kantor-Pietraga zaprezentowała wystąpienie na temat "Perspektywy zatrudnienia absolwentów Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach społecznych i humanistycznych". Prezentacja nawiązywała do badań prowadzonych przez Zespół z KGE WNoZ UŚ, w którym uczestniczą dr hab. Iwona Kantor-Pietraga, dr hab. Marzena Lamparska i dr hab. Robert Krzysztofik. Realizowany projekt poświęcony jest motywom wyboru studiów i związanych z nimi oczekiwań studentów podczas studiów i po ich zakończeniu; ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy. Projekt dotyczący uczelni zlokalizowanych w obrębie historycznego Śląska realizuje pięć zespołów - Uniwersytet Opolski (koordynator), Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Uniwersytet Śląski. Organizatorem konferencji był Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego, a obrady prowadziły Prof. UO dr hab. Agata Zagórowska z tejże Uczelni oraz Prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konferencja odbywała się m.in. pod patronatem Sekcji Regionalnych Badań Społecznych KNoPiPS PAN. Wiecej informacji o konferencji na stronie internetowej [link]

                                UO 001 UP 002