ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Re(…)Witalizacja Sosnowca

10 czerwca 2018 r. miał miejsce plenerowy wykład popularnonaukowy dr hab. Roberta Krzysztofika zatytułowany: „Re(…)Witalizacja Sosnowca”. Wykład został zorganizowany w ramach działań edukacyjno-popularyzacyjnych Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego i skierowany był do mieszkańców regionu zainteresowanych rozwojem i rewitalizacją Sosnowca.

Wykład w czterech, kilkunastominutowych odsłonach połączony był ze spacerem (ok. 1,5 km) wokół terenu dawnej KWK „Sosnowiec” w Sielcu. Ten interesujący geograficznie obszar był pretekstem do prezentacji faktów związanych z wyjątkowością ścieżki rozwoju Sosnowca w ostatnich 30 latach, wskazania istoty polityki miejskiej skoncentrowanej na rewitalizacji terenów typu brownfield oraz wyjaśnienia istoty często unikalnych w skali Polski form zagospodarowania przestrzeni miejskiej, takich np. jak suburbanizacja „wewnętrzna”.

                                    001 002

 

Dzień Otwarty WNoZ UŚ

W piątek 8 czerwca odbył się Dzień Otwarty WNoZ UŚ pod hasłem #Ekstremalna50. Nasza Katedra także wzięła w nim udział. Dr Andrzej Soczówka jako specjalista z geografii transportu poprowadził warsztaty "Młody podróżnik - czyli jak zaplanować podróż". Dr hab. Sławomir Sitek reprezentował KGE na stoisku popularno-naukowym. Z kolei dr Marta Chmielewska tradycyjnie już koordynowała prace organizacyjne z ramienia Wydziału.

Swoistą gospodynią wydarzenia była Dinozaurzyca Zuzia - w dwóch odsłonach: dostojnie stojąca przed wydziałem jak i w wersji maskotki miasta Sosnowiec. Do głównych atrakcji pozanaukowych należały zaś skoki z dachy Żylety #DreamJump, na które jednak zdecydowali się nieliczni przedstawiciele kadry WNoZ UŚ, w tym dr. M. Chmielewska.

                                   001 002 003

 

Konwersatorium Wiedzy o Mieście

W dniach 19-20.04.2018 r. odbyła się już 31 edycja konferencji „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”. Jest ona organizowana przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Komisję Geografii Osadnictwa i Ludności PTG. Temat tegorocznej konferencji skupiony był wokół nowych i starych przestrzeni w miastach.

Na konferencji swoje referaty zaprezentowali pracownicy naszej Katedry, dr Tomasz Spórna i dr hab. Robert KrzysztofikCechy specyficzne przemian przestrzenno-demograficznych Katowic po 1989 roku oraz dr Marta ChmielewskaDrugie życie hut i kopalń – współczesna rola terenów poprzemysłowych w miastach Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej i Metropolii Ruhry. W trakcie konferencji odbyło się także zwiedzanie EC1. Więcej informacji.

             001 002

003

Międzynarodowa Konferencja Naukowa – GEOBALCANICA

W dniach 15–16 maja 2018 r. w Macedonii odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa – GEOBALCANICA, na której dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko zaprezentowała problem dojazdów do pracy w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a doktoranci mgr Marlena Dyszy i mgr Wojciech Koman z Katedry Geografii Ekonomicznej przygotowali tematy z zakresu przemian w użytkowaniu ziemi i migracji w otoczeniu konurbacji katowickiej oraz funkcji kreatywnej Katowic. Program konferencji.

Sesja terenowa poruszała między innymi problemy osadnictwa miejskiego (Heraklea, Bitula), funkcje gospodarcze, problemy turystyczne (Ohryd) oraz geomorfologiczno-hydrologiczne (Ohryd, Park Narodowy Pelister, Park Krajobrazowy Ezerani).

    001 002 003

 

Sosnowiec – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

O roli geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych i lokalnych dotyczących Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego była mowa na dwóch spotkaniach. Na pierwszym z nich, które portal www.41-200.pl zorganizował w ramach cyklu Stacja Sosnowiec, dr hab. Robert Krzysztofik zaprezentował prezentację poświęconą rozwojowi Sosnowca w 3 odsłonach – przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Na spotkaniu liderów tematycznych sekcji Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego uściślono natomiast zakres przyszłych badań dotyczących między innymi problematyki geograficznej, a poświęconej regionowi zagłębiowskiemu.

               001 002

 

Staż naukowy na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow

Doktorantka naszej Katedry Natalia Tomczewska-Popowycz odbyła staż naukowy w Szkocji na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow. Miała przyjemność nawiązać kontakty z pracownikami Uczelni, przeprowadzić kwerendę literatury i uczestniczyć w zajęciach dla doktorantów. Przedstawiła także wyniki własnych badań dotyczących turystyki związanej z pochodzeniem w Europie Wschodniej.

1

              2 3

 

Kongres Geografii Polskiej

W dniach 12-14 kwietnia odbył się Kongres Geografii Polskiej połączony z obchodami 100lecia PTG na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalny Medal Jubileuszowy PTG odebrał kierownik KGE, prof. dr hab. Jerzy Runge. W konferencji uczestniczyła reprezentacja KGE w składzie: prof. dr hab. Jerzy Runge, dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, dr Marta Chmielewska, dr Tomasz Spórna i mgr Natalia Tomczewska-Popowycz.

000

                 001 002

                    003   004