ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Międzynarodowa Konferencja Naukowa – GEOBALCANICA

W dniach 15–16 maja 2018 r. w Macedonii odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa – GEOBALCANICA, na której dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko zaprezentowała problem dojazdów do pracy w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a doktoranci mgr Marlena Dyszy i mgr Wojciech Koman z Katedry Geografii Ekonomicznej przygotowali tematy z zakresu przemian w użytkowaniu ziemi i migracji w otoczeniu konurbacji katowickiej oraz funkcji kreatywnej Katowic. Program konferencji.

Sesja terenowa poruszała między innymi problemy osadnictwa miejskiego (Heraklea, Bitula), funkcje gospodarcze, problemy turystyczne (Ohryd) oraz geomorfologiczno-hydrologiczne (Ohryd, Park Narodowy Pelister, Park Krajobrazowy Ezerani).

    001 002 003

 

Staż naukowy na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow

Doktorantka naszej Katedry Natalia Tomczewska-Popowycz odbyła staż naukowy w Szkocji na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow. Miała przyjemność nawiązać kontakty z pracownikami Uczelni, przeprowadzić kwerendę literatury i uczestniczyć w zajęciach dla doktorantów. Przedstawiła także wyniki własnych badań dotyczących turystyki związanej z pochodzeniem w Europie Wschodniej.

1

              2 3

 

Kongres Geografii Polskiej

W dniach 12-14 kwietnia odbył się Kongres Geografii Polskiej połączony z obchodami 100lecia PTG na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalny Medal Jubileuszowy PTG odebrał kierownik KGE, prof. dr hab. Jerzy Runge. W konferencji uczestniczyła reprezentacja KGE w składzie: prof. dr hab. Jerzy Runge, dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, dr Marta Chmielewska, dr Tomasz Spórna i mgr Natalia Tomczewska-Popowycz.

000

                 001 002

                    003   004

 

Konwersatorium Wiedzy o Mieście

W dniach 19-20.04.2018 r. odbyła się już 31 edycja konferencji „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”. Jest ona organizowana przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Komisję Geografii Osadnictwa i Ludności PTG. Temat tegorocznej konferencji skupiony był wokół nowych i starych przestrzeni w miastach.

Na konferencji swoje referaty zaprezentowali pracownicy naszej Katedry, dr Tomasz Spórna i dr hab. Robert KrzysztofikCechy specyficzne przemian przestrzenno-demograficznych Katowic po 1989 roku oraz dr Marta ChmielewskaDrugie życie hut i kopalń – współczesna rola terenów poprzemysłowych w miastach Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej i Metropolii Ruhry. W trakcie konferencji odbyło się także zwiedzanie EC1. Więcej informacji.

             001 002

003

Debata „Tu Metropolia” w Piekarach Śląskich

W dniu 28 marca 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „ TU METROPOLIA” , w którym udział wzięli Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak oraz przedstawiciel Uniwersytetu Śląskiego z Wydziału Nauk o Ziemi dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko. Debatę prowadził red. Dziennika Zachodniego i Radia Piekary Śląskie Pan Marcin Zasada.

Podczas spotkania poruszano m.in. problematykę rozwoju gospodarczego i inwestycji, transportu publicznego, w tym kolei metropolitalnej oraz innowacyjności. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to forma związku metropolitalnego w województwie śląskim, który skupia 41 gmin - 13 miast na prawach powiatu oraz 28 gmin otaczających rdzeń tj. miast oraz gmin wiejskich. Jest to zarazem jedyna tego typu forma osadnicza w Polsce, usankcjonowana prawnie na mocy ustawy 2017 r. Ma ona za zadanie wzmocnić procesy metropolitalne w regionie śląskim.

     001 002

Sosnowiec – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

O roli geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych i lokalnych dotyczących Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego była mowa na dwóch spotkaniach. Na pierwszym z nich, które portal www.41-200.pl zorganizował w ramach cyklu Stacja Sosnowiec, dr hab. Robert Krzysztofik zaprezentował prezentację poświęconą rozwojowi Sosnowca w 3 odsłonach – przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Na spotkaniu liderów tematycznych sekcji Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego uściślono natomiast zakres przyszłych badań dotyczących między innymi problematyki geograficznej, a poświęconej regionowi zagłębiowskiemu.

               001 002

 

Kurs „Wprowadzenie do nauk o Ziemi”

Oprócz działalności naukowej i organizacyjnej, ważnym aspektem pracy na Uniwersytecie Śląskim jest dydaktyka. W ramach cyklu zajęć pt. „Wprowadzenie do nauk o Ziemi” dr Tomasz Spórna poprowadził dla grupy cudzoziemskich studentów zajęcia będące częścią oferty dydaktycznej Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. W dwudziestogodzinnym kursie uczestniczyło blisko 30 studentów z Białorusi, Hondurasu, Indonezji, Kolumbii, Nigerii, Papui i Nowej Gwinei, Syrii, Ukrainy i Wietnamu.

001