ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


17th International Conference of Historical Geographers

W dniach 15-20 lipca w Warszawie odbyła się 17th International Conference of Historical Geographers organizowana przez Instytut Historii PAN oraz Uniwersytet Warszawski, w której czynny udział wzięła mgr Weronika Dragan (poster pt. Reconstruction of urban space changes around the former border railway stations). Konferencja obejmowała zagadnienia z zakresu metodologii w geografii historycznej, osadnictwa, miast, ekonomii, wykorzystywania starych map, polityki, religii, środowiska, klimatologii, czy hydrologii.     

001

Praktyka terenowa "Polska Północ"

W dniach 13-20.07.2018 r. studenci II roku geografii odbywali praktykę terenową "Polska Północ". Praktyka miała miejsce w województwie zachodniopomorskim, zarówno w strefie Pobrzeża, jak i w strefie Pojezierza Pomorskiego. Ważnymi akcentami praktyki były także Szczecin i Świnoujście. Zagadnienia gospodarczo-społeczne omawiał Dr hab. Robert Krzysztofik. Współprowadzącymi zajęcia na praktyce byli Dr Jolanta Pełka-Gościniak i Dr Grzegorz Jankowski z KGF UŚ. Więcej zdjęc pod adresem www.

            001 002

 

Seminarium habilitacyjne, lipiec 2018

W dniu 3 lipca 2018 r. odbyło się Seminarium habilitacyjne organizowana przez pracowników Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego oraz pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest to miejsce dyskusji na temat prezentowanych koncepcji prac habilitacyjnych. Tematykę swoich prac habilitacyjnych przedstawiło pięć osób, tj. dr Iwona Kiniorska, dr Valentin Mihaylov, dr Ewa Pałka-Łebek, dr Robert Pawlusiński, dr Dariusz Rajchel.

Seminarium odbyło się w przeddzień rozpoczynających się 4 lipca Warsztatów z geografii społeczno-ekonomicznej.

       001 002

 

Obrona prac magisterskich

W dniu 09 lipca 2018 r. odbyły się obrony prac magisterskich w Katedrze Geografii Ekonomicznej. Pod kierunkiem Promotor dr hab. Anny Runge swoje prace napisały i obroniły Panie: Klaudia Cembrzycka, Martyna Dzidowska, Justyna Fedorczuk, Aleksandra Modlińska, Paulina Myszkowska. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

001

 

Obrony prac licencjackich

W dniu 05 lipca 2018 r. odbyły się pierwsze w tym roku obrony prac licencjackich w Katedrze Geografii Ekonomicznej. Pod kierunkiem Promotor dr hab. Iwony Kantor-Pietragi swoje prace napisali i obronili Pani Agnieszka Kwiotek, Pan Jakub Karch i Pan Mikołaj Zarzycki.

001

 

XIX Warsztaty z geografii społeczno-ekonomicznej

W dniach 4–6 lipca 2018 r. odbyła się organizowana przez pracowników Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, ogólnopolska XIX edycja konferencji pt. Warsztaty z geografii społeczno-ekonomicznej.

Było to niezwykle interesujące, twórcze spotkanie, na którym liczni przedstawiciele ośrodków akademickich z Polski (krakowskiego, śląskiego, opolskiego, wrocławskiego, łódzkiego, kieleckiego, warszawskiego, gdańskiego oraz nowotarskiego) przedstawili interesujące i zróżnicowane tematycznie referaty.

W drugim dniu uczestnicy konferencji wzięli udział w wycieczce po naszym regionie – poprowadziła ją dr Mara Chmielewska. Odwiedziliśmy m.in. w kopalne Guido, Strefę Kultury w Katowicach oraz Nikiszowiec.

Więcej zdjęć z Konferencji pod adresem [www]

001

 

Konferencja „Nowe problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej”

W dniach 11–12 czerwca prof. dr hab. Jerzy Runge, dr Valentin Mihaylov i dr Tomasz Spórna wzięli udział w konferencji organizowanej przez Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu, pt. „Nowe problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej”. Konferencja dedykowana była pamięci Profesora Zbyszka Chojnickiego, inspiratora i twórcy programu metodologicznego polskiej geografii. Wnikliwiej z najważniejszymi pracami Profesora można zapoznać się na stronie specjalnie utworzonej Biblioteki Cyfrowej (link).

Blisko 80 uczestników dyskutowało podczas dziewięciu sesji, na temat dziedzictwa naukowego Profesora Zbyszka Chojnickiego, nowych problemów badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej oraz stosowania nowych metod i narzędzi badawczych w geografii.

Tematy zaprezentowane na konferencji przez pracowników KGE:

dr Valentin Mihaylov, prof. dr hab. Jerzy Runge – Tożsamość terytorialna w geografii społecznej. Tymczasowa moda czy problem badawczy o znaczeniu aplikacyjnym?

dr Tomasz Spórna – Proces suburbanizacji – współczesne pola badawcze i koncepcje teoretyczne

         001 002

                         003 004