ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Obrona prac magisterskich

W dniu 09 lipca 2018 r. odbyły się obrony prac magisterskich w Katedrze Geografii Ekonomicznej. Pod kierunkiem Promotor dr hab. Anny Runge swoje prace napisały i obroniły Panie: Klaudia Cembrzycka, Martyna Dzidowska, Justyna Fedorczuk, Aleksandra Modlińska, Paulina Myszkowska. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

001

 

XIX Warsztaty z geografii społeczno-ekonomicznej

W dniach 4–6 lipca 2018 r. odbyła się organizowana przez pracowników Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, ogólnopolska XIX edycja konferencji pt. Warsztaty z geografii społeczno-ekonomicznej.

Było to niezwykle interesujące, twórcze spotkanie, na którym liczni przedstawiciele ośrodków akademickich z Polski (krakowskiego, śląskiego, opolskiego, wrocławskiego, łódzkiego, kieleckiego, warszawskiego, gdańskiego oraz nowotarskiego) przedstawili interesujące i zróżnicowane tematycznie referaty.

W drugim dniu uczestnicy konferencji wzięli udział w wycieczce po naszym regionie – poprowadziła ją dr Mara Chmielewska. Odwiedziliśmy m.in. w kopalne Guido, Strefę Kultury w Katowicach oraz Nikiszowiec.

Więcej zdjęć z Konferencji pod adresem [www]

001

 

Konferencja „Nowe problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej”

W dniach 11–12 czerwca prof. dr hab. Jerzy Runge, dr Valentin Mihaylov i dr Tomasz Spórna wzięli udział w konferencji organizowanej przez Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu, pt. „Nowe problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej”. Konferencja dedykowana była pamięci Profesora Zbyszka Chojnickiego, inspiratora i twórcy programu metodologicznego polskiej geografii. Wnikliwiej z najważniejszymi pracami Profesora można zapoznać się na stronie specjalnie utworzonej Biblioteki Cyfrowej (link).

Blisko 80 uczestników dyskutowało podczas dziewięciu sesji, na temat dziedzictwa naukowego Profesora Zbyszka Chojnickiego, nowych problemów badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej oraz stosowania nowych metod i narzędzi badawczych w geografii.

Tematy zaprezentowane na konferencji przez pracowników KGE:

dr Valentin Mihaylov, prof. dr hab. Jerzy Runge – Tożsamość terytorialna w geografii społecznej. Tymczasowa moda czy problem badawczy o znaczeniu aplikacyjnym?

dr Tomasz Spórna – Proces suburbanizacji – współczesne pola badawcze i koncepcje teoretyczne

         001 002

                         003 004

 

Seminarium habilitacyjne, lipiec 2018

W dniu 3 lipca 2018 r. odbyło się Seminarium habilitacyjne organizowana przez pracowników Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego oraz pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest to miejsce dyskusji na temat prezentowanych koncepcji prac habilitacyjnych. Tematykę swoich prac habilitacyjnych przedstawiło pięć osób, tj. dr Iwona Kiniorska, dr Valentin Mihaylov, dr Ewa Pałka-Łebek, dr Robert Pawlusiński, dr Dariusz Rajchel.

Seminarium odbyło się w przeddzień rozpoczynających się 4 lipca Warsztatów z geografii społeczno-ekonomicznej.

       001 002

 

Re(…)Witalizacja Sosnowca

10 czerwca 2018 r. miał miejsce plenerowy wykład popularnonaukowy dr hab. Roberta Krzysztofika zatytułowany: „Re(…)Witalizacja Sosnowca”. Wykład został zorganizowany w ramach działań edukacyjno-popularyzacyjnych Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego i skierowany był do mieszkańców regionu zainteresowanych rozwojem i rewitalizacją Sosnowca.

Wykład w czterech, kilkunastominutowych odsłonach połączony był ze spacerem (ok. 1,5 km) wokół terenu dawnej KWK „Sosnowiec” w Sielcu. Ten interesujący geograficznie obszar był pretekstem do prezentacji faktów związanych z wyjątkowością ścieżki rozwoju Sosnowca w ostatnich 30 latach, wskazania istoty polityki miejskiej skoncentrowanej na rewitalizacji terenów typu brownfield oraz wyjaśnienia istoty często unikalnych w skali Polski form zagospodarowania przestrzeni miejskiej, takich np. jak suburbanizacja „wewnętrzna”.

                                    001 002

 

Obrony prac licencjackich

W dniu 05 lipca 2018 r. odbyły się pierwsze w tym roku obrony prac licencjackich w Katedrze Geografii Ekonomicznej. Pod kierunkiem Promotor dr hab. Iwony Kantor-Pietragi swoje prace napisali i obronili Pani Agnieszka Kwiotek, Pan Jakub Karch i Pan Mikołaj Zarzycki.

001

 

Dzień Otwarty WNoZ UŚ

W piątek 8 czerwca odbył się Dzień Otwarty WNoZ UŚ pod hasłem #Ekstremalna50. Nasza Katedra także wzięła w nim udział. Dr Andrzej Soczówka jako specjalista z geografii transportu poprowadził warsztaty "Młody podróżnik - czyli jak zaplanować podróż". Dr hab. Sławomir Sitek reprezentował KGE na stoisku popularno-naukowym. Z kolei dr Marta Chmielewska tradycyjnie już koordynowała prace organizacyjne z ramienia Wydziału.

Swoistą gospodynią wydarzenia była Dinozaurzyca Zuzia - w dwóch odsłonach: dostojnie stojąca przed wydziałem jak i w wersji maskotki miasta Sosnowiec. Do głównych atrakcji pozanaukowych należały zaś skoki z dachy Żylety #DreamJump, na które jednak zdecydowali się nieliczni przedstawiciele kadry WNoZ UŚ, w tym dr. M. Chmielewska.

                                   001 002 003