ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Regionalny Zjazd Geografów w Sosnowcu

W dniach 28–30.09.2018 r. odbył się Regionalny Zjazd Geografów w Sosnowcu, który był połączony z obchodami 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 70-lecia Oddziału Katowickiego PTG, 45-lecia geografii w Uniwersytecie Śląskim oraz Roku Polskiej Geografii (program).

W drugim dniu odbyła się dyskusja panelowa nt.: "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – oczekiwania, szanse i problemy”.

W organizacji Regionalnego Zjazdu Geografów aktywny udział brali pracownicy naszej Katedry, m.in. dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, dr hab. Sławomir Sitek, dr Marta Chmielewska oraz dr Andrzej Soczówka.

        001 002 003

                                                              005

 

Obrona prac licencjackich

Najlepsze życzenia dla naszych świeżo upieczonych absolwentów! Piątka studentów naszej Katedry zdała dziś z powodzeniem egzaminy licencjackie i obroniła prace. Promotorem prac była dr hab. Iwona Kantor Pietraga. Gratulujemy Wam pierwszego w życiu stopnia naukowego. Pani Promotor gratulujemy zdolnych podopiecznych.

001

 

X-Culture Global Symposium

W dniach 29.07–04.08.2018 r. mgr Natalia Tomczewska-Popowycz uczestniczyła w X-Culture Global Symposium w Maceracie we Włoszech. W ramach Sympozjum odbył się The Research Paper Development Hackathon, który umożliwia stworzenie międzynarodowych zespołów w celu realizacji pomysłów na badania naukowe i ich dyskusji w gronie ekspertów.

W ramach Sympozjum odbyło się także szkolenie dotyczące przygotowania do włączenia studentów z Uczelni macierzystej do uczestnictwa w programie X-Culture, który daje możliwość zdalnej pracy studentów w zespołach międzynarodowych.

     001  002

 

16 Międzynarodowa Łódzka Konferencja z Geografii Politycznej

W dniach 11–14 września odbyła się 16 Międzynarodowa Łódzka Konferencja z Geografii Politycznej, w której uczestniczyła dr Marta Chmielewska, prezentując referat na temat: Changing role of ethnic minorities in Arctit states. Tegoroczna tematyka i miejsce konferencji nawiązywały do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Oprócz sesji referatowych, które dotyczyły: roli państwa w erze globalizacji, wyzwań przed którymi stoją dziś państwa, ich podejścia do mniejszości narodowych i etnicznych, oraz problemów pogranicza, tradycyjnie częścią konferencji były sesje terenowe, które przeprowadzono w obszarze rdzeniowym państwa polskiego, a więc w okolicach Gniezna.

                   001 002

 

17th International Conference of Historical Geographers

W dniach 15-20 lipca w Warszawie odbyła się 17th International Conference of Historical Geographers organizowana przez Instytut Historii PAN oraz Uniwersytet Warszawski, w której czynny udział wzięła mgr Weronika Dragan (poster pt. Reconstruction of urban space changes around the former border railway stations). Konferencja obejmowała zagadnienia z zakresu metodologii w geografii historycznej, osadnictwa, miast, ekonomii, wykorzystywania starych map, polityki, religii, środowiska, klimatologii, czy hydrologii.     

001

EURORURAL'18 Conference

W dniach 3.09–05.09.2018 r. dr Tomasz Spórna uczestniczył w międzynarodowej konferencji EURORURAL´18 organizowanej przez Department of Applied and Landscape Ecology Mendel University w Brnie. Była to już szósta edycja konferencji, której tematyka związana jest z badaniami obszarów wiejskich.

W ramach w sesji posterowej, ze szczególnym uwzględnieniem, zaprezentował zagadnienia zachodzących procesów suburbanizacji na obszarach wiejskich konurbacji katowickiej. Tytuł posteru: „The Process of Suburbanization in Rural Areas. An Example of a Post-Industrial Urban Area in Central-Eastern Europe”.

           001 002

 

Praktyka terenowa "Polska Północ"

W dniach 13-20.07.2018 r. studenci II roku geografii odbywali praktykę terenową "Polska Północ". Praktyka miała miejsce w województwie zachodniopomorskim, zarówno w strefie Pobrzeża, jak i w strefie Pojezierza Pomorskiego. Ważnymi akcentami praktyki były także Szczecin i Świnoujście. Zagadnienia gospodarczo-społeczne omawiał Dr hab. Robert Krzysztofik. Współprowadzącymi zajęcia na praktyce byli Dr Jolanta Pełka-Gościniak i Dr Grzegorz Jankowski z KGF UŚ. Więcej zdjęc pod adresem www.

            001 002