ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


2017

Dyszy M., 2017, Działalność przedsiębiorstw w gminach wiejskich w sąsiedztwie portu lotniczego Katowice Airport, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, T. 31, s. 75–83.

Dyszy M., 2017, Migracje wewnętrzne ludności w wybranych gminach wiejskich województwa śląskiego w latach 2002–2015, Acta Geographica Silesiana, WNoZ UŚ, nr 11/2 (26), s. 17–19. [pobierz artykuł]

2015

Dyszy M., 2015, Budownictwo jako czynnik dynamizujący rozwój strefy podmiejskiej na przykładzie wybranych gmin w otoczeniu aglomeracji górnośląskiej, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, T. 29, z. 2, s. 113–122.