ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


2020

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2020, Spatial and functional dimensions of the COVID-19 epidemic in Poland, Eurasian Geography and Economics. doi:10.1080/15387216.2020.1783337 [pobierz artykuł]

Spórna T., Krzysztofik R., 2020, ‘Inner’ suburbanisation – Background of the phenomenon in a polycentric, post-socialist and post-industrial region. Example from the Katowice conurbation, Poland, Cities, 104, 102789. DOI: 10.1016/j.cities.2020.102789 [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Dulias R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., Dragan W., 2020, Paths of urban planning in a post-mining area. A case study of a former sandpit in southern Poland, Land Use Policy, 99, 104801. DOI: 10.1016/j.landusepol.2020.104801 [pobierz artykuł]

2019

Waldman K., Krzysztofik R., 2019, Zmiany obszaru zabudowy mieszkaniowej w krajobrazie śródmiejskim Bytomia w okresie od XIX do XXI wieku, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 42, 2, s. 7–24; DOI: 10.30450/201913 [pobierz artykuł]

Mihaylov V., Runge J., Krzysztofik R., Spórna T., 2019, Paths of Evolution of Territorial Identity. The Case of Former Towns in the Katowice Conurbation, Geographica Pannonica, 23(3), pp. 173–184. DOI:10.5937/gp23-22018 [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Kłosowski F., 2019, Between Industrialism and Postindustrialism—the Case of Small Towns in a Large Urban Region: The Katowice Conurbation, Poland, Urban Science, 3(3), 68. DOI: 10.3390/urbansci3030068 [pobierz artykuł]

Szmytkie R., Krzysztofik R., 2019, The processes of incorporation and secession of urban and suburban municipalities: The case of Poland, Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 73, 2, 110–127. DOI: 10.1080/00291951.2019.1604567 [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., Dragan W., Mihaylov V., 2019, Beyond ‘logistics sprawl’ and ‘logistics anti-sprawl’. Case of the Katowice region, Poland, European Planning Studies, 27, 8, 1646–1660. DOI: 10.1080/09654313.2019.1598940 [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Janas K., 2019, Wprowadzenie, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 1–9.

Krzysztofik R., Runge J., Runge A., Kantor-Pietraga I., 2019, Czy w ogóle chcę mieszkać w Polsce, w mieście. Pomiędzy demograficzną przeszłością a wyzwaniami przyszłości, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 81–100.

Runge J., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge A., 2019, Chcę mieszkać w Polsce, ale czy w mieście, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 101–127.

Kantor-Pietraga I., Runge A., Runge J., Krzysztofik R., 2019, Chcę mieszkać w mieście – ale czy w tym co dotąd?, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 129–144.

Runge A., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., 2019, Gdzie w polskim mieście zamieszkują młodzi ludzie z dziećmi, a gdzie seniorzy?, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 145–162.

Runge J., Kantor-Pietraga I., Runge A., Krzysztofik R., 2019, Demograficzny resize polskich miast – pomiędzy koniecznością a rzeczywistością, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 163–167.

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2019, Mechanizm korzyści aglomeracji w rozwoju demograficznym miasta, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 169–182.

Runge J., Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Runge A., 2019, Wnioski, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 195–198.

2018

Krzysztofik R. (red.), 2018, Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, 2018, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków, ss. 164.

Runge A., Kantor-Pietraga I., Runge J., Krzysztofik R., Dragan W., 2018, Can Depopulation Create Urban Sustainability in Postindustrial Regions? A Case from Poland, Sustainability 2018, 10(12), 4633; DOI: 10.3390/su10124633. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Szmytkie R., 2018, Procesy depopulacji w Polsce w świetle zmian bazy ekonomicznej miast, Przegląd Geograficzny, 90, 2, s. 309–329. [pobierz artykuł]

Kantor-Pietraga I., Runge J., Runge A., Krzysztofik R., 2018, Zagadnienie świadczeń społecznych w ujęciu lokalnym, [w:] R. Krzysztofik (red.), Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, s, Kraków, s. 87–101.

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., 2018, Debrzno – mechanizm zapadki w przemianach społecznych miasta, [w:] R. Krzysztofik (red.), Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków, s. 139–157.

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Runge J., Runge A., 2018, Pomiędzy dobrostanem ekonomicznym a aktywnością zawodową. Ekonomiczne tło lokalnych zróżnicowań społecznych, [w:] R. Krzysztofik (red.), Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków, s. 13–33.

Runge A., Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Runge J., 2018, Wybrane pozaekonomiczne czynniki lokalnych zróżnicowań społecznych, [w:] R. Krzysztofik (red.), Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków, s. 36–68.

Runge J., Runge A., Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., 2018, Wykształcenie mieszkańców Polski jako atrybut rozwoju społecznego w wymiarze lokalnym, [w:] R. Krzysztofik (red.), Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków, s. 69–86.

2017

Krzysztofik R., Dymitrow M., Biegańska J., Senetra A., Gavriilidou E., Nadolu B., Kantor-Pietraga I., Grzelak-Kostulska E., Oureilidou E., Luches D., Spórna T., Teodorescu D., Wasilewicz-Pszczółkowska M., Holmertz G., Szczepańska A., Brauer R., 2017, Landscapes with different logics: A physicalistic approach to semantic conflicts in spatial planning, Quaestiones Geographicae, Vol. 36, Issue 4, s. 29–45. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Runge A., Spórna T., 2017, Is the suburbanisation stage always important in the transformation of large urban agglomerations? The case of the Katowice conurbation, Geographia Polonica, Vol. 90, Issue 2, s. 71-85. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Dymitrow M., Grzelak-Kostulska E., Biegańska J., 2017, Poverty and social exclusion: An alternative spatial explanation, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 35, 1, s. 45-64. [pobierz artykuł]

2016

Krzysztofik R., Dymitrow M., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2016, The concept of urban hibernation, European Planning Studies, Vol. 24, Issue 2, s. 316-343. DOI: 10.1080/09654313.2015.1078296. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Tkocz M., Spórna T., Kantor-Pietraga I., 2016, Some dilemmas of post-industrialism in a region of traditional industry: The case of the Katowice conurbation, Poland, Moravian Geographical Reports, 24, 1, s. 42-54. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., 2016, Revisiting the question of centripetal and centrifugal forces in urban systems, Geographia Polonica, vol. 89, iss. 4, s. 429-442, DOI: 10.7163/GPol.0066. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., 2016, Kształtowanie się układu osadniczego Sosnowca, [w:] Barciak A., Jankowski A. T. (red.), Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje, t. II, Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec, s. 148-162.

Szmytkie R., Krzysztofik R., 2016, Powstawanie miast w „strefach bezmiejskich”, Konserwatorium Wiedzy o Mieście, 1(29), s. 25-35. [pobierz artykuł]

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2016, Kwestia umów zleceń i umów o dzieło a geografia zarobków w dużym mieście, [w:] Zagórowska A. (red.), Edukacja młodzieży a rynek pracy, Uniwersytet Opolski, Wojewódzki Urząd Pracy, Opole-Rybnik, s. 104-115.

Spórna T., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2016, Trajectories of depopulation and urban shrinkage in the Katowice Conurbation, Poland, Espace Populations Sociétés, 2015/3-2016/1: Espaces en dépeuplement, DOI : 10.4000/eps.6102. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., 2016, Zagłębie Dąbrowskie, [w:] Encyklopedia Województwa Śląskiego, Kaczmarek R. (red)., Instytut Badań Regionalnych, Katowice (publikacja elektroniczna). [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., 2016, Dorobek naukowy Pracowników i Doktorantów Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego, [w:] Sokołowski D. (red.), Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Warszawa-Toruń, s. 48-85. [pobierz książke]

Śleszyński P., Grochowski M., Kaczmarek T., Krzysztofik R., 2016, Opinia Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG ws. projektu "Ustawy o rewitalizacji", Czasopismo Geograficzne, 87, 1, s. 173-176.

2015

Krzysztofik R., Dymitrow M., Szmytkie R., Kantor-Pietraga I., Pełka-Gościniak J., Spórna T., 2015, Environmental hazards and urban abandonment: case studies and typological issues, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 97 (4), s. 291-308. [pobierz artykuł]

Krzysztofik, R., Dymitrow, M. (red.), 2015, Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy, Gothenburg: University of Gothenburg, ISBN 91-86472-76-3, ISSN 0347-8521, ss. 465. [pobierz książke]

Dymitrow M., Krzysztofik R., 2015, Degradation and restitution: Understanding the concept of urbanity through its oscillations within formal contexts / Degradacja i restytucja jako pryzmaty pojęcia miejskości w kontekście jego formalnoprawnej zmienności, [w:] Krzysztofik R., Dymitrow M. (red.), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy, Gothenburg: University of Gothenburg, s. 453–461. [pobierz artykuł]

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Spórna T., 2015, Degraded feudal urban agglomerations in Poland / Zdegradowane feudalne aglomeracje miejskie w Polsce, [w:] Krzysztofik R., Dymitrow M. (red.), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy, Gothenburg: University of Gothenburg, s. 163–183. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., 2015, Like Phoenix from the ashes, like David and Goliath... Niwka – a story of decline, rebirth and political confrontations / Jak Feniks z popiołów, jak Dawid z Goliatem... Regres, odradzanie się i konfrontacje prawno-administracyjne Niwki, [w:] Krzysztofik R., Dymitrow M. (red.), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy, Gothenburg: University of Gothenburg, s. 143–158. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Dymitrow, M., 2015, Research on degraded and restituted towns: Overview and state-of-the-art / Miasta zdegradowane i restytuowane. Istota problemu i zakres badań, [w:] Krzysztofik R. Dymitrow M. (red.), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy, Gothenburg: University of Gothenburg, s. 5–36. [pobierz artykuł]

Runge J., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge A., 2015, Demograficzne przemiany rdzenia konurbacji katowickiej w latach 1990-2014 - w stronę modelu, [w:] Wolaniuk A. (red.), Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast, XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 247-257.

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2015, Osoby w wieku poprodukcyjnym w mieście zaplanowanym dla osób w wieku produkcyjnym, [w:] Zagórowska A. (red.), Wiek a rynek pracy. Szanse i zagrożenia osób w wieku 50 + na rynku pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 161-171.

Spórna T., Krzysztofik R., Dymitrow M., 2015, Degraded and restituted towns in numbers / Miasta zdegradowane i restytuowane w liczbach, [w:] Krzysztofik R., Dymitrow M. (red.), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy, Gothenburg: University of Gothenburg, s. 369–422. [pobierz artykuł]

Spórna T., Krzysztofik R., Dymitrow M., 2015, Degraded and restituted towns on maps / Miasta zdegradowane i restytuowane na mapach, [w:] Krzysztofik R., Dymitrow M. (red.), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy, Gothenburg: University of Gothenburg, s. 425–442. [pobierz artykuł]

Szmytkie R., Krzysztofik R., Dymitrow M., Kantor-Pietraga I., Pełka-Gościniak J., Spórna T., Brauer R., 2015, Degraded towns and urban abandonment / Miasta zdegradowane a procesy opustoszania, [w:] Krzysztofik R., Dymitrow M. (red.), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy, Gothenburg: University of Gothenburg, s. 189–207. [pobierz artykuł]

Burke Ch., Bierkowski T., Kucharczyk J., Krzysztofik R., Fiedler S., Thiel S., Kozina I., 2015, Modern City in the Katowice Making. Katowice 1865-2015, [w:] Piekarski K. (red.), Metody badania i odkrywania miasta oparte na danych, Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, Katowice, s. 166-169.

Krzysztofik R., Dymitrow M., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2015, The concept of urban hibernation: Scientific note / Koncepcja hibernacji miast. Notatka naukowa, [w:] Krzysztofik R., Dymitrow M. (red.), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy, Gothenburg: University of Gothenburg, s. 347–349 / 351–353. [pobierz artykuł]

2014

Krzysztofik R., 2014, Geneza aglomeracji miast na obszarze Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 304. [pobierz fragment książki]

Krzysztofik R., Spórna T., Kantor-Pietraga I. (red.), 2014, Sosnowiec między Sielcem a Zagórzem. Badania przestrzeni i dziejów, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 153. [pobierz książkę]

Krzysztofik R., Runge A., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2014, Miasta konurbacji katowickiej, [w:] Stryjakiewicz T. (red.), Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 89-101.

Runge J., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge A., 2014, Model urbanizacji złożonych układów osadniczych w świetle procesu kurczenia się miast w Polsce – próba analizy krytycznej, [w:] T. Stryjakiewicz (red.), Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s.115-125.

Krzysztofik R., Spórna T., Dragan W., 2014, Zmiany i rozwój przestrzeni w geograficznie centralnej części Sosnowca. Studium dynamiczno-przestrzenne, [w:] Krzysztofik R., Spórna T., Kantor-Pietraga I. (red.), 2014, Sosnowiec między Sielcem a Zagórzem. Badania przestrzeni i dziejów, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 71-116.

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2014, Rynek pracy w układzie miast konurbacji katowickiej, [w:] A. Zagórowska (red.), Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska, Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny, Wojewódzki Urząd Pracy Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN, Opole-Katowice, s. 123-133.

Bernt M., Coach C., Haase A., Cocks M., Grossman K., Cortese C., Krzysztofik R., 2014, Why and how does(n't) urban shrinkage get onto the agenda? Experiences from Leipzig, Liverpool, Genoa and Bytom, International Journal of Urban and Regional Research, vol. 38, 5, s. 1749-1766, DOI: 10.1111/1468-2427.12101. [pobierz artykuł]

Rink D., Couch C., Haase A., Krzysztofik R., Nadolu B., Rumpel P., 2014, The Governance of Urban Shrinkage in Cities in Central and Eastern Europe: Policies, Strategies and Instruments, Urban Research and Practice, vol. 7, 3, s. 258-277. [pobierz artykuł]

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., Spórna T., 2014, Problemy zarządzania miastem kurczącym się na przykładzie Bytomia, Biuletyn KPZK PAN, z. 253, red. T. Markowski, D. Stawasz, KPZK PAN, „Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi”, Warszawa, s. 162-175. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Dragan W., Gierczak D., 2014, Genesis and development of the spatial structures in former border railway centres Mysłowice – Szczakowa – Granica (Maczki), Poland, Environmental & Socioeconomic Studies, vol. 2, 1, s. 35-44. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., 2014, Miasta województwa śląskiego, [w:] Encyklopedia województwa śląskiego, Kaczmarek R. (red)., Instytut Badań Regionalnych, Katowice. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., 2014, Konurbacja rybnicka, [w:] Encyklopedia województwa śląskiego, Kaczmarek R. (red)., Instytut Badań Regionalnych, Katowice. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., 2014, Konurbacja katowicka, [w:] Encyklopedia województwa śląskiego, Kaczmarek R. (red)., Instytut Badań Regionalnych, Katowice. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., 2014, Aglomeracja częstochowska, [w:] Encyklopedia województwa śląskiego, Kaczmarek R. (red)., Instytut Badań Regionalnych, Katowice. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., 2014, Aglomeracja bielska, [w:] Encyklopedia województwa śląskiego, Kaczmarek R. (red)., Instytut Badań Regionalnych, Katowice. [pobierz artykuł]

2013

Krzysztofik R., 2013, Ścieżki kurczenia się miast w województwie śląskim, [w:] Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, A. Zagórowska (red.), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, s. 38-45.

Krzysztofik R., 2013, "Zagłada miast" - Projekt Shrink Smart - The Governance of Shrinkage within an European Context na Uniwersytecie Śląskim, [w:] N. Szajewska, M. Lipińska (red.), Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020), Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, s. 45-56.

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2013, A Dynamic approach to the typology of functional derelict areas (Sosnowiec, Poland), Moravian Geographical Reports, vol. 21, 2, s. 20-35. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., 2013, Ucieczka ze Śląska, Fabryka Silesia: "Prognozy dla Górnego Śląska", 1 (3) 2013, s. 16-18. [pobierz artykuł]

2012

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2012, An Introduction to Governance of Urban Shrinkage. A Case of Two Polish Cities: Bytom and Sosnowiec, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 129.

Krzysztofik R., 2012, Umiastowienie obszaru Polski od XIII do XXI wieku. Interpretacja geograficzno-historyczna, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice, ss. 403.

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2012, Governance of urban shrinkage: a tale of two Polish cities - Bytom and Sosnowiec, [w:] Contemporary Issues in polish Geography, red. P. Churski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 201-224.

Krzysztofik R., Runge J., 2012, Bariery współzarządzania regionalnego w rdzeniu konurbacji miejskiej na przykładzie miasta Sosnowca, [w:] Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu, I. Sagan, M. Szmytkowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 222-239.

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2012, Paths of Environmental and Economic Reclamation: the Case of Post-Mining Brownfields, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 21, No. 1, s. 219-223. [pobierz artykuł]

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., 2012, Kontekst geograficzny i funkcjonalny kurczenia się małych miast w Polsce południowej, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Ewolucja funkcji małych miast w Polsce”, K. Heffner, A. Halama (red.), s. 88-100.

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2012, Zdegradowana przestrzeń śródmiejska jako tło problemów i wykluczenia społecznego. Przykład Bytomia, XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście „Procesy gentryfikacji w mieście”, J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 125-134.

Rink D., Rumpel P., Slach O., Tichá I., Cortese C., Violante A., Calza Bini P., Haase A., Mykhnenko V., Nadolu B., Couch C., Cocks M., Krzysztofik R., 2012, Governance of shrinkage. Lessons learnt from analysis for urban planning and policy, Work package 7, SHRINK SMART PROJECT, www. shrinksmart.eu.

Krzysztofik R., 2012, Uruchomienie mechanizmów zmieniających dotychczasową ścieżkę rozwoju Bytomia. Rekomendacje do strategii rozwojowej Bytomia, Urząd Miejski w Bytomiu, Bytom, ss. 92.

2011

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2011, Paths of Shrinkage in the Katowice Conurbation. Case Studies of Bytom and Sosnowiec Cities, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 117.

Krzysztofik R., Szmytkie R., 2011, Studia nad procesami i strukturami osadniczymi sieci miast Polski Południowej, WNoZ, UŚ, Katowice, ss. 220.

Krzysztofik R., (red.), 2011, Wpływ mobilności zawodowej i migracji na rynek pracy miast i regionów, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, ss. 108.

Runge J., Krzysztofik R., Spórna T., 2011, Cechy specyficzne umiastowienia województwa śląskiego na przełomie XX i XXI wieku [w:] red. K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski, Koncepcje i problemy badawcze geografii, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 251-264. [pobierz artykuł]

Runge J., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2011, Kurczenie się miast konurbacji katowickiej w świetle modelu urbanizacji [w:] R. Krzysztofik (red.), Wpływ mobilności zawodowej i migracji na rynek pracy miast i regionów, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, s. 34-45.

Szmytkie R., Krzysztofik R., 2011, Idea miejskości w Polsce, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 20, t. 2, „Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych”, s. 25-39.

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2011, Characteristic Features of Urbanization in the Area of Silesian Province (Poland) at the beginning of 21st Century, Sociologie Românească Journal, vol. IX, Nr 3, s. 56-66.

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2011, Jastrzębie Zdrój - od wsi uzdrowiskowej do miasta blokowiska, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica-Oeconomica, T 11/2011, s. 255-267. [pobierz artykuł]

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2011, Zmienność funkcji miasta i przestrzeni publicznej na przykładzie Mysłowic 1911-2011, XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, I. Jażdżewska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s.245-256.

Kantor-Pietraga I., Runge J., Krzysztofik R., 2011, Problem rynku jako przestrzeni publicznej w wybranych miastach konurbacji katowickiej, XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, I. Jażdżewska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 97-112

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2011, Uwarunkowania przemian Sosnowca w sytuacji transformacji społeczno-ekonomicznej przełomu XX i XXI wieku, Rocznik Sosnowiecki, T. XVIII, s. 39-66.

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2011, The Governance on Urban Shrinkage in Bytom and Sosnowiec. Both Labour Market and Brownfields Cases (Bytom & Sosnowiec). Case of Vacancy-housing (Bytom), Research Report, Work Package 5, SHRINK SMART PROJECT, www. shrinksmart.eu

Krzysztofik R., Runge J., Spórna T., 2011, Delimitacja Regionu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia”, opracowanie dla GZM, Katowice, udostępnione na: www.gzm.org.pl/dokumenty , ss. 117.

2010

Krzysztofik R., Runge J., 2010, Tendencje lokalizacyjne budownictwa mieszkaniowego w miastach konurbacji katowickiej po 1945 roku a model urbanizacji, XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, „Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast”, I. Jażdżewska (red.), Łódź, Uniwersytet Łódzki, s. 37-49.

Krzysztofik R., Runge J., 2010, Urban shrinkage in Bytom and Sosnowiec, The Katowice Conurbation, Poland, Work Package 2.

Rink D., Haase A., Bernt M., Mykhnenko V., Großmann K., Walde A., Krzysztofik R., Runge J., Kuzmenko L., Medvedev D., Couch C., Cocks M., Nadolu B., Dinca M., Luches, D., Violante A., Cortese C., Calza Bini P., Rumpel P., Slach O., Tichá I., 2010, Challenges of shrinkage, D7 Discussion paper on cross-cutting challenges, Work Package 3, SHRINK SMART PROJECT, www. shrinksmart.eu.

2009

Krzysztofik R., 2009, Układ lokalizacyjny miast typu system-sieci na obszarze Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 136.

Krzysztofik R., Odoj K., 2009, Przewodnik do ćwiczeń z geografii ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 90.

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2009, Rozwój demograficzny miast na obszarze województwa śląskiego od XII do XXI w., Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 65.

Krzysztofik R., 2009, Interurbacje na terenie Polski w ujęciu geograficzno-historycznym, Geographia. Studia et Dissertationes, T. 31, s. 105-124. [pobierz artykuł]

Rink D., Haase A., Bernt M., Couch C., Cocks M., Rumpel P., Tichá I., Slach O., Krzysztofik R., Runge J., Mykhnenko V., Calza Bini P., Violante A., Nadolu B., Kuzmenko L., Medwedjew D., 2009, Specification of Working Model, Work Package 1, SHRINK SMART PROJECT, www. shrinksmart.eu.

2008

Duś E., Kłosowski F., Krzysztofik R., Pukowska-Mitka M., Soczówka A., Tkocz M., 2008, Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, Tkocz M. (red.). Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec, ss.175.

Krzysztofik R., 2008, Położenie geograficzne, Podział administracyjny - Miasta, [w:] M. Tkocz (red.), Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, Wydawnictwo WNoZ Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, s. 11-25.

Krzysztofik R., 2008, Przygraniczne aglomeracje miejskie w rozwoju osadniczym Polski, [w:] M. Kulesza (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 164-174.

Krzysztofik R., 2008, Miasta-wrota na obszarze województwa śląskiego, Acta Geographica Silesiana, Z. 3, s. 37-40.

Krzysztofik R., 2008, Materiały geograficzno-statystyczne do badań nad dawnymi miastami i osiedlami miejskimi we wschodniej części Sosnowca, Rocznik Sosnowiecki – 2007, s. 133-145.

Krzysztofik R., 2008, Rozmieszczenie i rozwój układów zaglomerowanych na obszarze Małopolski od XIII do XX wieku, Geographia Studia et Dissertationes, T. 30, s. 85-103.

Krzysztofik R., 2008, Osiedla zurbanizowane bez formalnego statusu miejskiego na obszarze Polski w rozwoju historycznym – próba typologii, Studia Obszarów Wiejskich, „Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce”, W. Gierańczyk, M. Kluba (red.),, T. 13, s. 185-193.

2007

Krzysztofik R., 2007, Lokacje miejskie na obszarze Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 170 – A4.

Krzysztofik R., 2007, Struktura przestrzenno-administracyjna konurbacji katowickiej, Czasopismo Geograficzne, T. 78, s. 288-304.

Krzysztofik R., 2007, Rozmieszczenie miasteczek rolniczych w Polsce, Geographia Studia et Dissertationes, T. 29, s. 73-86.

Krzysztofik R., 2007, Proces umiastowienia obszaru współczesnego Sosnowca i jego efekty, Rocznik Sosnowiecki, T. XV, s. 83-106.

Krzysztofik R., 2007, Aglomeracja rybnicka. Zarys typologii osadniczej, www.rybnik.pl, ss.18.

Krzysztofik R., 2007, Nowe Katowice, Gazeta.pl Katowice, ss. 4. [pobierz artykuł]

2006

Krzysztofik R., 2006, Nowe miasta w Polsce w latach 1980-2007. Geneza i mechanizmy rozwoju. Próba typologii, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss.76.

Krzysztofik R., 2006, Miasta krawędziowe (edge cities). Nowa forma osadnicza w przedmiocie badań geografii, Czasopismo Geograficzne, T. 77, s. 23-40.

2005

Krzysztofik R., 2005, Siewierz – małe miasto – wielkie perspektywy, [w:] Małe miasta – studium przypadków, K. Heffner, T. Marszał (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 75-86.

Krzysztofik R., 2005, Geneza i powstanie miasta Niwek (Niwki), Rocznik Sosnowiecki 2004, T. XIII, s. 9-45.

Krzysztofik R., 2005, Próby umiastowienia i powiększenia obszaru administracyjnego Niwki w okresie międzywojennym, Rocznik Sosnowiecki 2004, T. XIII, s. 73-94.

Krzysztofik R., 2005, Recenzja książki: D. H. Kaplan, J. O. Wheeler, S. R. Holloway, T. W. Hodler, 2004, Urban Geography, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken ss. 484,Czasopismo Geograficzne, T. 76, z. 3, s. 237-239.

2004

Krzysztofik R., 2004, Miasta-wrota. Zarys teorii i przegląd badań, Czasopismo Geograficzne, T. 75, z. 3, s. 213-231.

Krzysztofik R., 2004, Recenzja książki: K. Gwosdz, 2004, Ewolucja rangi miejscowości w konurbacji przemysłowej. Przypadek Górnego Śląska (1830-2000), Uniwersytet Jagielloński, IGiGP, Kraków, ss. 205, Czasopismo Geograficzne, T. 75, z. 3, s. 237-239.

2003

Krzysztofik R., 2003, Osadnictwo w rejonie Euroregionu Śląsk Cieszyński w okresie od XIII wieku do roku 1945 na tle wybranych zjawisk w przestrzeni geograficznej pogranicza polsko-śląsko-morawskiego, [w:] J. Runge (red.), Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz jego strategie rozwoju w okresie transformacji systemowej gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 41-79.

Krzysztofik R., 2003, Dawna granica państwowa jako czynnik miastotwórczy na obszarze dzisiejszego Sosnowca, [w:] J. Runge (red.), Granice. Obszary przygraniczne. Euroregiony, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 217-228.

Krzysztofik R., 2003, Pojęcie genotypu funkcjonalnego w badaniach nad układami lokalizacyjnymi miast. Przegląd badań i próba modelu, Czasopismo Geograficzne, T., 74, z. 4, s. 325-344.

2000

Krzysztofik R., Tkocz J., 2000, Individualities of landscape of rural areas in Poland, [w:] Shaping the Land, University of Trondheim, Trondheim, vol. II, s. 451 - 459.

Krzysztofik R., 2000, Umiastowienie północno-wschodniej Polski w świetle wybranych pojęć i teorii z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, Czasopismo Geograficzne, T. 71, z. 2, s. 189-208.

Krzysztofik R., 2000, Prawo miejskie jako wyznacznik faz i procesów urbanizacji historycznej w byłym województwie katowickim, Geographia Studia et Dissertationes, T. 23, s. 159-173.

1998

Krzysztofik R., 1998, Geneza, rozwój i zmiany miejskiej sieci osadniczej zachodniej Małopolski od XIII w. do 1997 r. Sieć miejska w okresie feudalnym od XIII do początków XIX w. Część III/3, Ekspres Zagłębiowski. Materiały pomocnicze do nauki o regionie, 11 (92), s. 2-5.

Krzysztofik R., 1998, Geneza, rozwój i zmiany miejskiej sieci osadniczej zachodniej Małopolski od XIII w. do 1997 r. Sieć miejska w dobie industrializacji od początków XIX wieku do 1997 r. Część III/4, Ekspres Zagłębiowski. Materiały pomocnicze do nauki o regionie, 1 (93), s. 35-39.

Krzysztofik R., 1998, Geneza, rozwój i zmiany miejskiej sieci osadniczej zachodniej Małopolski od XIII w. do 1997 r. Sieć miejska w dobie industrializacji od początków XIX wieku do 1997 r. Część III/5, Ekspres Zagłębiowski. Materiały pomocnicze do nauki o regionie, 2 (94), s. 45-51.

Krzysztofik R., 1998, Geneza, rozwój i zmiany miejskiej sieci osadniczej zachodniej Małopolski od XIII w. do 1997 r. Sieć miejska w dobie industrializacji od początków XIX wieku do 1997 r. Część III/6, Ekspres Zagłębiowski. Materiały pomocnicze do nauki o regionie, 3 (95), s. 17-22.

Krzysztofik R., 1998, Jeleń – Modrzejów – Niwka: w sprawie XVIII-wiecznych założeń miejskich na zachodnich rubieżach woj. krakowskiego, Ekspres Zagłębiowski. Materiały pomocnicze do nauki o regionie, 5 (97), s. 36-45.

Krzysztofik R., 1998, Wpływ linii kolejowej warszawsko-wiedeńskiej na urbanizację okolicznych terenów (Odcinek Sosnowiec-Częstochowa), Ekspres Zagłębiowski. Materiały pomocnicze do nauki o regionie, 9 (101), s. 16-21.

1997

Krzysztofik R., 1997, Geneza, rozwój i zmiany miejskiej sieci osadniczej zachodniej Małopolski od XIII w. do 1997 r. Sieć miejska w okresie feudalnym od XIII do początków XIX w. Część I/1, Ekspres Zagłębiowski. Materiały pomocnicze do nauki o regionie, 9 (90), s. 2-8.

Krzysztofik R., 1997, Geneza, rozwój i zmiany miejskiej sieci osadniczej zachodniej Małopolski od XIII w. do 1997 r. Sieć miejska w okresie feudalnym od XIII do początków XIX w. Część II/2, Ekspres Zagłębiowski. Materiały pomocnicze do nauki o regionie, 10 (91), s. 6-16.