ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Monografie pracowników zatrudnionych w katedrze geografii ekonomicznej do 2014 roku

Tkocz J., 2007, Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej. Wykład teoretyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (wydanie drugie), ss. 268


PDF SPIS TREŚCI ABSTRAKT
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej.

Szajnowska-Wysocka A., Kulesza R., 2007, Studia społeczne i przestrzenne ośrodka przemysłowego na przykładzie Sosnowca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 323.


PDF SPIS TREŚCI ABSTRAKT
Studia społeczne i przestrzenne ośrodka przemysłowego na przykładzie Sosnowca

Szajnowska-Wysocka A., 2003, Sosnowiec jako ośrodek przemysłu, kultury i nauki, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 116.


PDF SPIS TREŚCI ABSTRAKT
Sosnowiec jako ośrodek przemysłu, kultury i nauki

Pukowska-Mitka M., 2002, Cykle węglowe w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 133.


PDF SPIS TREŚCI ABSTRAKT
Cykle węglowe w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym

Studia nad regionem śląskim, t. 1, 2001, Szajnowska-Wysocka A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 172.


PDF SPIS TREŚCI ABSTRAKT
Studia nad regionem śląskim

Szajnowska-Wysocka A., 1999, Zachowania przestrzenne ludności konurbacji górnośląskiej. Synteza badawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 86.


PDF SPIS TREŚCI ABSTRAKT
Zachowania przestrzenne ludności konurbacji górnośląskiej.

Studium wiedzy o regionie śląskim, 1999, Szajnowska-Wysocka A.Z. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 127.


PDF SPIS TREŚCI ABSTRAKT
Studium wiedzy o regionie śląskim.

Tkocz J., 1998, Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 454.


PDF SPIS TREŚCI ABSTRAKT
Organizacja przestrzenna wsi w Polsce.

Magda K., 1997, Zróżnicowanie przestrzenne świadomości zagrożeń dla zdrowia mieszkańców wybranych miast województwa katowickiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 116.


PDF SPIS TREŚCI ABSTRAKT
Zróżnicowanie przestrzenne świadomości zagrożeń dla zdrowia mieszkańców wybranych miast województwa katowickiego.

Szajnowska-Wysocka A., 1995, Podstawy zorganizowania miast konurbacji górnośląskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 184.


PDF SPIS TREŚCI ABSTRAKT
Podstawy zorganizowania miast konurbacji górnośląskiej.