ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


STRONA ZAWIERA CHRONOLOGICZNIE I ALFABETYCZNIE UŁOŻONY WYKAZ MONOGRAFII (AUTORSKIE I POD REDAKCJĄ) ORAZ WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW KATEDRY GEOGRAFII EKONOMICZNEJ, KTÓRE OPUBLIKOWANE ZOSTAŁY PO 1990 R. 

20162015201420132012201120102009200820072006200520032001
19971996 199519941991

 

2016

 

Zuzańska-Żyśko E., 2016, Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka, Wydawnictow Naukowe PWN, Warszawa,  ss. 432.

 

PDF SPIS TREŚCI ABSTRAKT

2016 1

 

„Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Z. 7, 2016, Sitek S., (red.), Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 204.

 

PDF SPIS TREŚCI ABSTRAKT

 

2014 4

2015

 

Szajnowska-Wysocka A., Sitek S., 2015, Koncepcje teoretyczne rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 175.

 

PDF SPIS TREŚCIABSTRAKT

2015 4

Krzysztofik, R., Dymitrow, M. (red.), 2015, Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy, University of Gothenburg, Gothenburg, ss. 465.

 

PDF SPIS TREŚCIABSTRAKT

2015 1

Beim M., Mazur B., Soczówka A., Zajdler R., 2015, Transport intermodalny w województwie wielkopolskim w latach 2004-2014. Przemiany, stan obecny i perspektywy rozwoju, Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium terytorialne, Poznań, ss. 212.

 

PDF SPIS TREŚCI ABSTRAKT

TRansport intermodalny w województwie wielkopolskim w latach 2004-2014

2014

Kantor-Pietraga I., 2014, Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 264.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku,

Krzysztofik R., 2014, Geneza aglomeracji miast na obszarze Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 304.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Geneza aglomeracji miast na obszarze Polski,

Sosnowiec między Sielcem a Zagórzem. Badania przestrzeni i dziejów, 2014, Krzysztofik R., Spórna T., Kantor-Pietraga I. (red.), WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 155.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Sosnowiec między Sielcem a Zagórzem. Badania przestrzeni i dziejów,

„Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Z. 6, 2014, Sitek S., (red.), Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 139.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
„Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej

2013

Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w subregionie centralnym województwa śląskiego, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss.220.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Rynek pracy w subregionie centralnym województwa śląskiego

Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie częstochowskim, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 156.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
 Rynek pracy w podregionie częstochowskim

 Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie bielskim, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 146.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Rynek pracy w podregionie bielskim

Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie rybnickim, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 144.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Rynek pracy w podregionie rybnickim

Lamparska M., 2013, Uwarunkowania rozwoju turystyki postindustrialnej w przestrzeni Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 160.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Uwarunkowania rozwoju turystyki postindustrialnej w przestrzeni Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Runge A., 2013, Rola miast średnich w kształtowaniu systemu osadniczego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 296.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Rola miast średnich w kształtowaniu systemu osadniczego Polski

Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Spórna T., Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Spórna T., Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 385. – SGP WSL, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 385.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 385. – SGP WSL

2012

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2012, An Introduction to Governance of Urban Shrinkage. A Case of Two Polish Cities: Bytom and Sosnowiec, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 129.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
An Introduction to Governance of Urban Shrinkage

Przemiany przestrzenne oraz społeczne Bytomia i jego centrum. Studia i materiały, 2012, Kantor-Pietraga I., Machowski R. (red.), WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss.210


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
 Przemiany przestrzenne oraz społeczne Bytomia i jego centrum.

 Rechłowicz M., Soczówka A., 2012, Publiczny transport zbiorowy w przestrzeni konurbacji rybnickiej, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 230.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Publiczny transport zbiorowy w przestrzeni konurbacji rybnickiej,

Soczówka A., 2012, Zróżnicowanie struktury przestrzennej komunikacji miejskiej w konurbacji katowickiej, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 243.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Zróżnicowanie struktury przestrzennej komunikacji miejskiej w konurbacji katowickiej,

Spórna T., 2012, Modele przemian urbanizacyjnych w województwie śląskim, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 220.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Modele przemian urbanizacyjnych w województwie śląskim,

Krzysztofik R., 2012, Umiastowienie obszaru Polski od XIII do XXI wieku. Interpretacja geograficzno-historyczna, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice, ss. 403.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Umiastowienie obszaru Polski od XIII do XXI wieku.

2011

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2011, Paths of Shrinkage in the Katowice Conurbation. Case Studies of Bytom and Sosnowiec Cities, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 117.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Paths of Shrinkage in the Katowice Conurbation.

Krzysztofik R., Szmytkie R., 2011, Studia nad procesami i strukturami osadniczymi sieci miast Polski Południowej, WNoZ, Uniwersytet Śląski, Katowice, ss. 220.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
 Studia nad procesami i strukturami osadniczymi sieci miast Polski Południowej.

Medium-sized towns of Central-Eastern Europe in the period of economic system transformation and social changes, 2011, Runge A., Kuczabski A. (red.), National Academy of Public Administration at the President of Ukraine, Regional Institute of Public Administration; Association of Doctors of Sciences on Public Administration, Kharkiv, ss. 135.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Medium-sized towns of Central-Eastern Europe in the period of economic system transformation and social changes

Wpływ mobilności zawodowej i migracji na rynek pracy miast i regionów, 2011, Krzysztofik R. (red.), Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, ss. 108.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Wpływ mobilności zawodowej i migracji na rynek pracy miast i regionów

2010

Procesy i struktury demograficzno-społeczne w obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008, 2010, Runge J., Żurek I., (red.), Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice, ss. 262.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Procesy i struktury demograficzno-społeczne w obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008.

Zuzańska-Żyśko E., 2010, Targowisko miejskie w Będzinie. Historia i współczesność, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 101.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
 Targowisko miejskie w Będzinie. Historia i współczesność,

Sitek S., 2010, Stykowość obszaru i jej wpływ na przebieg procesów społeczno-ekonomicznych na przykładzie południowej części województwa śląskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Stykowość obszaru i jej wpływ na przebieg procesów społeczno-ekonomicznych na przykładzie południowej części województwa śląskiego

2009

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2009, Rozwój demograficzny miast na obszarze województwa śląskiego od XII do XXI w., WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 65.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Rozwój demograficzny miast na obszarze województwa śląskiego od XII do XXI w

Krzysztofik R., 2009, Układ lokalizacyjny miast typu system-sieci na obszarze Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 136.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Układ lokalizacyjny miast typu system-sieci na obszarze Polski

2008

Runge A., Runge J., 2008, Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej, Wyd. Videograf, Katowice, ss.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
 Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej,

Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, 2008, Tkocz M. (red.), Duś E., Kłosowski F., Krzysztofik R., Pukowska-Mitka M., Soczówka A., Tkocz M., WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 175.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny,

2007

Kantor-Pietraga I., 2007, Zróżnicowanie przestrzenne struktur ludnościowych w miastach województwa katowickiego w latach 1978-1988, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 104.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
 Zróżnicowanie przestrzenne struktur ludnościowych w miastach województwa katowickiego w latach 1978-1988

Krzysztofik R., 2007, Lokacje miejskie na obszarze Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 162


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Lokacje miejskie na obszarze Polski,

Runge J., 2007, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Podręczniki i Skrypty, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (wydanie drugie), ss. 668


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej

2006

Kłosowski F., 2006, Sektor usług w gospodarce regionu tradycyjnego w warunkach transformacji i restrukturyzacji. Przykład konurbacji katowickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 255.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
 Sektor usług w gospodarce regionu tradycyjnego w warunkach transformacji i restrukturyzacji

Krzysztofik R., 2006, Nowe miasta w Polsce w latach 1980-2007. Geneza i mechanizmy rozwoju. Próba typologii, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss.76.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
 Nowe miasta w Polsce w latach 1980-2007

Zuzańska-Żyśko E., 2006, Małe miasta w okresie transformacji. Studium w regionie śląskim, Wydawnictwo ”Śląsk”, Katowice, ss. 207.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Małe miasta w okresie transformacji.

2005

Petryszyn J., 2005, Instytucyjne podstawy ośrodków centralnych poziomu powiatowego w Polsce, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss.114.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
 Instytucyjne podstawy ośrodków centralnych poziomu powiatowego w Polsce

2003

Granice, obszary przygraniczne, euroregiony, 2003, Runge J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Granice, obszary przygraniczne, euroregiony

Lamparska-Wieland M. 2003, Atlas zmian wybranych elementów krajobrazu terenów górniczych i pogórniczych Płaskowyżu Tarnowickiego, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec. ss. 4.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Atlas zmian wybranych elementów krajobrazu terenów górniczych i pogórniczych

Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju, 2003, Runge J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT

Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego

2001

Problemy społeczno-demograficzne pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, 2001, Runge J, Kłosowski F. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Problemy społeczno-demograficzne pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie Śląska Cieszyńskiego

Tkocz M., 2001, Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 280.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego

1997

Duś E., Kłosowski F., Szajnowska-Wysocka A., Tkocz M., 1997, Przeobrażenia społeczne i ekonomiczne regionu katowickiego w okresie transformacji gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 152.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Przeobrażenia społeczne i ekonomiczne regionu katowickiego w okresie transformacji gospodarczej

1996

Runge J., 1996, Struktura rynku pracy regionu tradycyjnego i jego otoczenia na przykładzie województwa katowickiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 216.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Struktura rynku pracy regionu tradycyjnego i jego otoczenia na przykładzie województwa katowickiego

Szczyrk. Ośrodek wypoczynkowy, 1996, Runge J. (red.), WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 106.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Szczyrk. Ośrodek wypoczynkowy

1995

Tkocz M., 1995, Katowice jako ośrodek regionalny w latach 1865-1995, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Katowice jako ośrodek regionalny w latach 1865-1995

1994

Wybrane zagadnienia z geografii społeczno-ekonomicznej, T. 2, 1994, Dziadek S., Tkocz M. (red.), Wydawnictwo, Uniwersytetu Śląskiego, Katowice , ss. 136.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Wybrane zagadnienia z geografii społeczno-ekonomicznej,

1991

Runge J., 1991, Dojazdy do pracy w przestrzennej strukturze powiązań miast województwa katowickiego, Wydawnictwo, Uniwersytetu Śląskiego, Katowice , ss. 86.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Dojazdy do pracy w przestrzennej strukturze powiązań miast województwa katowickiego