ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


2018

Koman W., Zuzańska-Żyśko E., 2018, Towards Creative City. Case Study of Katowice, 4th International Scientific Conference GEOBALCANICA Proceedings, Ohrid, Republic of Macedonia, pp. 335–344.

2017

Koman W., 2017, Suburbanizacja wewnętrzna Zabrza, Studia Miejskie, t. 26, s. 151–164.

2016

Zuzańska-Żyśko E., Pytel S., Koman W., 2016, Suburbanization in Postindustrial Area. Case Study of The Silesia Metropolitan Region, [w:] Efe R., Cürebal I., Lévai L. (red.), GeoMed 2016. 4th International Geography Symposium. Book of Proceedings, Kemer, Antalya (Turkey), s. 835–849.

2015

Koman W., 2015, Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczycieli geografii i przyrody – wnioski i spostrzeżenia, [w:] Technologie informacyjno-komunikacyjne w geograficznej praktyce edukacyjnej. Tom 5. Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2015, s. 195–205.

Koman W., 2015, Zabrze poligonem geograficznych zajęć terenowych, [w:] Machowski R., Rzętała M. A., (red.), Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Tom 16. Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, 2015, s. 97–104.