ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


8 listopada uroczyście pożegnaliśmy dr hab. Marię Tkocz, która od tego roku akademickiego przeszła na zasłużoną  emeryturę, po ponad 40 latach pracy w KGE. Podziękowaliśmy Jej za wieloletnią współpracę, wielką życzliwość, nieocenioną pomoc merytoryczną i opiekę sprawowaną nad wieloma z nas jeszcze w czasach studenckich, zarówno jako wykładowca, czy promotor prac magisterskich i doktorskich, jak i jako prodziekan. Liczymy na Jej częste odwiedziny, by móc nadal czerpać z doświadczenia i rad naszej pani Profesor.

Prof. M. Tkocz 2