ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Publikacja "Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka"

E. Zuzańska Żyśko Procesy metropolizacji 625

W dniu 20 września 2016 roku do grona samodzielnych pracowników naukowych dołączyła dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko. Monografia pt. „Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka” to książka opisująca rozwój metropolii na świecie i towarzyszące im procesy przestrzenne, funkcjonalne i sieciowe. Praca próbuje wskazać także pierwsze oznaki metropolizacji w regionie śląskim. Jest to interesujące opracowanie z zakresu osadnictwa miejskiego.