ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Współpraca Katedry Geografii Ekonomicznej
z Najwyższą Izbą Kontroli

W 2015 roku pracownicy Katedry Geografii Ekonomicznej – dr Sławomir Sitek i dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko uczestniczyli w roli ekspertów w badaniu dotyczącym problemów rozwojowych Bytomia. Wraz z kolegami z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego przeprowadzili żmudne badania terenowe, na podstawie których powstały obszerne pracowania dotyczące usprawnienia pracy w dwóch instytucjach publicznych w mieście: Powiatowym Urzędzie Pracy oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Trzecie dotyczyło opinii mieszkańców na temat Bytomia. Wyniki tych prac ukazały się w formie trzech raportów: 1) „Ocena zadowolenia bycia mieszkańcem Bytomia”; 2) „Ocena zadowolenia klientów PUP” i 3) „Ocena zadowolenia klientów MOPR”. Wnioski w nich zawarte w całości umieszczono w raporcie końcowym Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku pt. „Rozwiązywanie problemów społecznych Bytomia”.