ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Nowa Publikacja

Ukazała się książka: Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problem, 2015, Krzysztofik, R., Dymitrow, M. (Red.), Gothenburg: University of Gothenburg, ss. 465.

Opracowanie składające się z 17 rozdziałów jest pokłosiem współpracy badaczy z Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii, która skoncentrowana była na wyjaśnieniu tytułowych zagadnień w świetle kilku dyscyplin naukowych. Redaktorami książki są Robert Krzysztofik (Uniwersytet Śląski) i Mirek Dymitrow (University of Gothenburg).