ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Habilitacja dr Marzeny Lamparskiej

W drugim półroczu 2015 r. do grona samodzielnych pracowników naukowych dołączyła dr hab. Marzena Lamparska.Przedstawioną rozprawą habilitacyjną dr hab. Marzeny Lamparskiej jest opracowanie pt. „Uwarunkowania rozwoju turystyki postindustrialnej w przestrzeni Górnośląskiego Związku Metropolitalnego”, 2013, Uniwersytet Śląski, Katowice.