ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Badania międzynarodowe

      W Katedrze prowadzona jest także współpraca zagraniczna w zakresie badań naukowych. Dotyczy ona zarówno wspólnych przedsięwzięć publikacyjnych, jak i realizowanych projektów naukowych.
     W latach 1999-2002 w Zakładzie Geografii Społecznej pod kierownictwem prof. UŚl. dra hab. Jerzy Runge zrealizowano międzynarodowy projekt KBN 6 PO4E 006 17 „Territorial social-economic system of the borderland of Silesian Province and Northern Moravia and strategies of its development in the periood of political and economic changes of Central-Eastern European countries”.
     W latach 2004-2006 pracownicy Zakładu – prof. dr hab. Jerzy Runge i dr hab. Franciszek Kłosowski uczestniczyli w realizacji kierowanego przez doc. RNDr R. Prokopa (Uniwersytet Ostrowski) projektu Instytutu Śląskiego w Opawie (Republika Czeska) – Grantová agentura České Republiky, nr 409/09/1088 „The Development Chenges of Postsocialistic Tows of Ostrava and Upper Silesia Region in the Conditions of Transformations”.
W latach 2009-2012 dr R. Krzysztofik był w Uniwersytecie Śląskim kierownikiem międzynarodowego projektu SHRINK SMART (Grant agreement no. 225193 SHRINK SMART) „Governance of Shrinkage within an European Context”, który był realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W projekcie uczestniczyli także Prof. dr hab. Jerzy Runge i Dr Iwona Kantor-Pietraga. Koordynatorem Projektu SHRINK SMART było Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ w Lipsku, a jego kierownikiem Prof. dr Dieter Rink. W badaniach realizowanych w Projekcie SHRINK SMART uczestniczyły także zespoły badawcze z Uniwersytetu Johna Moore’a w Liverpoolu, Uniwersytetu Ostrawskiego, Uniwersytetu w Timiszoarze, Uniwersyteu La Sapienza w Rzymie, Ukraińskiej Akademii Nauk z siedzibą w Doniecku oraz Uniwersytetu w Birmingham www.shrinksmart.eu.

Badania zlecone

    W Katedrze Geografii Ekonomicznej od wielu lat realizowane są zadania indywidualne i zespołowe będące wynikiem zleceń i kontaktów z instytucjami naukowymi i społecznymi regionu.
    Dr J. Runge w latach 1993-1996 przygotował dla Urzędu Miasta Tychy raporty w sprawie przemian demograficzno-społecznych dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy oraz lokalizacji placówek oświatowych i oceny dostępności placówek ochrony zdrowia w mieście. Uczestniczył także w przygotowaniu założeń planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn we współpracy z Urzędem Gminy i Oddziałem SARP w Katowicach.
    Z kolei dr A. Runge w 1996 r. na zlecenie Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach brała udział w opracowaniu diagnozy rozwoju społeczno-demograficznego województwa kieleckiego do Planu Rozwoju Regionalnego.
    Prof. UŚl. dr hab. M. Tkocz kierowała projektem KBN numer 6PO4E04012 „Przemiany przestrzenne i funkcjonalne struktury wewnętrznej aglomeracji górnośląskiej”, natomiast w latach 1997-2000 dr M. Lamparska brała udział w projekcie KBN Nr 9 T12B 010 13 „Analiza stosowalności interaktywnych systemów kartograficznych w nowoczesnych badaniach geologicznych terenów o szczególnym znaczeniu”.
Szczególnie w ostatnich latach postępował wyraźny wzrost kontaktów z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi w realizacji opracowań aplikacyjnych. I tak, w latach 2007-2008 prof. dr hab. J. Runge uczestniczył w kierowanym przez prof. dra hab. M. Szczepańskiego – Instytut Socjologii UŚl. projekcie EFS „Czynniki integracji kobiet na lokalnych rynkach pracy województwa śląskiego”.
    W latach 2009-2010 zespół pod kierownictwem prof. dr hab. J. Runge (Dr hab. F. Kłosowski, Dr A. Runge, Dr I. Kantor-Pietraga, Dr. S. Sitek) realizował wspólnie z Urzędem Statystycznym w Katowicach projekt badawczy „Procesy i struktury demograficzno-społeczne w obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008”. Z kolei w latach 2010-2013 zespół 7-osobowy Katedry (kierownik prof. dr hab. J. Runge) brał udział w projekcie zespołowym Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pt. „Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL”. Efektem pracy było kilka obszernych opracowań praktycznych.
    Od 2010 r. dr hab. A. Runge uczestniczy w Zespole Ekspertów Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego przy opracowaniu koncepcji oraz ekspertyzy „Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych” w ramach projektu „Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych”.
    Prof. dr hab. J. Runge, dr R. Krzysztofik i mgr T Spórna w 2011 r. byli z kolei autorami studium pt. „Delimitacja Regionu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia”. Mgr M. Olberek-Żyła we współpracy z urzędem Marszałkowskim województwa śląskiego bierze udział w opracowaniu założeń Koncepcji Regionalnej Polityki Miejskiej oraz Okresowej Oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
    Z kolei dr S. Sitek pełni rolę eksperta zewnętrznego oraz partycypuje w opracowaniu „Uwarunkowania i kierunki zmian rozmieszczenia sieci osadniczej towarzyszących zmianom demograficznym w województwie” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
    W latach 2013-2014 Prof. dr hab. Jerzy Runge, dr Iwona Kantor-Pietraga, dr Robert Krzysztofik i mgr Tomasz Spórna brali udział w realizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sosnowca.
    Dr A. Soczówka w 2014 r. brał udział w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego „Transport intermodalny w województwie wielkopolskim w latach 2004-2014. Przemiany, stan obecny i perspektywy rozwoju”, który realizuje Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego województwa wielkopolskiego (kierownik dr M. Beim) oraz od 2014 r. uczestniczy w projekcie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna „Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi - diagnoza, analiza zróżnicowania, oddziaływanie społeczne, rekomendacje” (kierownik dr M. Wolański SGH Warszawa).
    Z kolei dr E. Zuzańska-Żyśko partycypuje w opracowaniu „Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego” w ramach Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii "Silesia" do 2025 roku.
    W latach 2014-2015 pracownicy i doktoranci Katedry Geografii Ekonomicznej UŚ – Prof. dr hab. Jerzy Runge, dr hab. Robert Krzysztofik, dr hab. Iwona Kantor-Pietraga, mgr Tomasz Spórna i mgr Weronika Dragan uczestniczą w części merytorycznej dotyczącej sytuacji demograficznej, społecznej oraz ekonomicznej: „Studium transportowego, dokumentacji technicznej niezbędnej dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, studium wykonalności dla realizacji inwestycji pn. Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno (Drogowa Trasa Średnicowa - Wschód)”.

Konsultacje

W okresie przerwy semestralnej oraz wakacyjnej dotychczasowe godziny konsultacji nie obowiązują. Ewentualne dodatkowe godziny spotkań wywieszone są indywidualnie na drzwiach Prowadzących zajęcia.

Imię i nazwisko

Termin konsultacji

Prof. dr hab. Jerzy Runge

Poniedziałki: 9.00-12.00

Środy: 9.00-10.00

Dr hab. Iwona Kantor-Pietraga

Poniedziałki: 9.30-10.00

                    11.30-12.00

Środy: 11.00-12.00

Dr hab. Franciszek Kłosowski

Wtorki: 9.00-10.00

Środy: 12.00-13.00

Dr hab. Robert Krzysztofik

Poniedziałki: 12.15-13.15

Środy: 13.00-14.00

Dr hab. Marzena Lamparska

Poniedziałki: 13.30-14.30

Środy: 10.00-11.00

Dr hab. Anna Runge

Poniedziałki: 10.00-11.00

Wtorki: 9.00-10.00

Dr hab. Sławomir Sitek

Środy: 12.30-13.30

Czwartki: 10.00-11.00

Dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko

Poniedziałki:11.30-12.00

                    13.30-14.00

Środy: 14.00-15.00

Dr Marta Chmielewska

Środy: 12.00-13.00

Piątki: 9.00-10.00

Dr Valentin Mihaylov

Wtorki: 12.00-13.00

Środy: 12.00-13.00

Dr Andrzej Soczówka

Poniedziałki: 12.00-13.00

Wtorki: 14.00-15.00

Dr Tomasz Spórna

Poniedziałki: 12.00-13.00

Wtorki: 11.00-12.00

Mgr Weronika Dragan

Wtorki: 18.00-19.00

Czwartki: 7.15-8.15

 

Pracownicy

Imię i nazwisko

StanowiskoPokójTel. wewnętrznyAdres e-mail

prof. dr hab. Jerzy Runge

Profesor 1819 384 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Maria Sobala

Sekretariat Katedry 1820 470

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

dr hab. prof. UŚ Iwona Kantor-Pietraga

Adiunkt 1805 298 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Franciszek Kłosowski

Adiunkt 1824 493 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. prof. UŚ Robert Krzysztofik

Adiunkt 1804 318 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. prof. UŚ Marzena Lamparska

Adiunkt 1810 587 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. prof. UŚ Anna Runge

Adiunkt 1806 484 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Sławomir Sitek

Adiunkt 1806 484 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. prof. UŚ Elżbieta Zuzańska-Żyśko

Adiunkt 1806 484 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Marta Chmielewska

Adiunkt 1807 427 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Valentin Mihaylov

Adiunkt 1809 354 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Andrzej Soczówka

Adiunkt 1802 313 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Tomasz Spórna

Adiunkt 1822 693 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Weronika Dragan

Asystent/ Doktorant 1821 536

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Byli i emerytowani pracownicy

Imię i nazwisko

dr hab. Maria Tkocz

dr Edward Duś

dr Jacek Petryszyn

Doktoranci

Imię i nazwisko

StanowiskoAdres e-mail

mgr Weronika Dragan

Doktorant Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Marlena Dyszy Doktorant Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Wojciech Koman

Doktorant Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Bartosz Łodziana

Doktorant Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Monika Olberek-Żyła

Doktorant Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Natalia Tomczewska-Popowycz Doktorant Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytet Śląski

Wydział Nauk o Ziemi

41-200 Sosnowiec

ul. Będzińska 60

(XVIIII piętro)

Sekretariat – pokój 1820 tel. (+48 32) 3689470

Kierownik Katedry – pokój 1819 tel. (+48 32) 3689384

http://www.kge.wnoz.us.edu.pl

e-mail Katedry: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Lokalizacja ma mapie