ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Katedra Geografii Ekonomicznej UŚ

zaprasza Studentów geografii na licencjat i magisterium w ramach szerokiej palety zagadnień społecznych, ekonomicznych i przestrzennych. Tematyka prac nawiązywać będzie do Państwa zainteresowań, a jej szczegółowy zakres doprecyzowany zostanie z Promotorami. Prace licencjackie i magisterskie w Katedrze Geografii Ekonomicznej można realizować z ponad 20 subdyscyplin geografii, a także gospodarki i planowania przestrzennego Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Katedry Geografii Ekonomicznej oraz jej wszyscy Pracownicy. Do Państwa dyspozycji jest także flyer informacyjny. Zapraszamy!!!