ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Spis Powszechny 2021 r.

Prof. dr hab. Jerzy Runge i dr hab. Robert Krzysztofik uczestniczyli 12.12.2018 r. w spotkaniu poświęconym kwestii Spisu Powszechnego, które odbyło się w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Spotkanie miało na celu prezentację głosu środowiska naukowego wobec wyzwań i oczekiwań jakie niesie ze sobą nadchodzący Spis Powszechny w 2021 r., zarówno z perspektywy badań akademickich, jak i potrzeb społecznych. W spotkaniu uczestniczyły połączone Komitety Naukowe: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, Komitet Nauk Demograficznych PAN oraz Komisja Osadnictwa i Ludności PTG. Gospodarzem spotkania był Prezes GUS dr Dominik Rozkrut. Obrady prowadziła Prof. dr hab. Irena Kotowska, a w imieniu środowiska Geografów oczekiwania względem Spisu przedstawił Prof. dr hab. Przemysław Śleszyński. W jego prezentacji znalazły się także odwołania i materiały z badań ludnościowych prowadzonych przez Pracowników KGE UŚ.

 

VI Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych

W dniach 22–23 października odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych w Krakowie. Na konferencji wystąpiła mgr Natalia Tomczewska-Popowycz z referatem: „Czy turystyka sentymentalna ma przyszłość? Turystyka Polaków na Zachodniej Ukrainie - różnice międzygeneracyjne”.

             001  002

 

Nagroda Specjalna Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Serdecznie gratulujemy naszej koleżance – dr Marcie Chmielewskiej – otrzymania Nagrody Specjalnej Rektora I Stopnia za działalność dydaktyczną.

001

 

PROJEKT PRACOWNIKA KGE W RAMACH KONKURSU NCN MINIATURA-2

Dr Valentin Mihaylov otrzymał finansowanie projektu pt. „Przejawy eksternalizacji tożsamości etnicznej w przestrzeni wybranych miast na obszarze Bałkanów Zachodnich” (nr 2018/02/X/HS6/01272). Wniosek projektu został złożony w ramach konkursu Miniatura-2 Narodowego Centrum Nauki. Podczas realizacji projektu, Dr Valentin Mihaylov przeprowadzi badania terenowe w czterech miastach: Vukovar (Chorwacja), Mostar (Bośnia i Hercegowina), Novi Pazar (Serbia) oraz Skopje (Macedonia). Problemy etnopolityczne krajów post-jugosłowiańskich należą do najważniejszych w aktualnej geografii politycznej i kulturowej Europy. O wysokiej aktualności podjętych w projekcie kwestii świadczy m.in. fakt, że kolejny szczyt Unii Europejskiej ds. Bałkanów Zachodnich odbędzie się w lipcu 2019 r. w Poznaniu.

 

Stypendium doktorskie w konkursie Etiuda, NCN

Mgr Weronika Dragan otrzymała stypendium doktorskie w konkursie Etiuda 6 Narodowego Centrum Nauki (nr rejestr. 2018/28/T/HS4/00218). Celem stypendium jest wzmocnienie możliwości finalizacji zaawansowanej już pracy doktorskiej. Celem przyznanego stypendium jest także sfinansowanie kilkumiesięcznego stażu naukowego w Niemczech.

001 002 003

 

Mikroplanowanie miejskie 2018

3 października 2018 r. odbył się finał przedsięwzięcia pn. „Mikroplanowanie miejskie 2018” organizowanego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich oddział Katowice. Interdyscyplinarne zespoły projektowe pracowały nad koncepcjami organizacyjno-projektowymi dotyczącymi niewielkich przestrzeni publicznych w czterech miastach: Bielsku-Białej, Jaworznie, Rudzie Śląskiej i Rybniku. W bieżącej edycji zwyciężyła koncepcja opracowana dla miasta Jaworzna przygotowana przez Zespół, którego członkiem była mgr Weronika Dragan.

                            001002

 

Regionalny Zjazd Geografów w Sosnowcu

W dniach 28–30.09.2018 r. odbył się Regionalny Zjazd Geografów w Sosnowcu, który był połączony z obchodami 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 70-lecia Oddziału Katowickiego PTG, 45-lecia geografii w Uniwersytecie Śląskim oraz Roku Polskiej Geografii (program).

W drugim dniu odbyła się dyskusja panelowa nt.: "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – oczekiwania, szanse i problemy”.

W organizacji Regionalnego Zjazdu Geografów aktywny udział brali pracownicy naszej Katedry, m.in. dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, dr hab. Sławomir Sitek, dr Marta Chmielewska oraz dr Andrzej Soczówka.

        001 002 003

                                                              005